6 NA – Føreslå kandidatar til arkivmøtet sin formidlingspris

Det 6. norske arkivmøte vert i år arrangert i Ålesund 17. – 19. april.

Arrangementskomiteen har i år beslutta å dele ut ein formidlingspris, og vonar dette vert ei fast hending på arkivmøta som finn stad annakvart år. Det er arrangementskomiteen som er jury, og prisen er ein kunstgjenstand.

Alle som ynskjer det, kan føreslå kandidatar til prisen. Kriteriet er at det må vere eit formidlingsprosjekt som er presentert etter sist arkivmøte i 2011. Vinnaren vil bli oppmoda til å presentere sine formidlingsresultat under arkivmøtet.

Frist for innsending av forslag er 31. januar 2013 og må innehalde ei skildring av formidlingsresultata, og ei begrunning for at kandidaten bør tildelast formidlingsprisen.

Forslag kan sendast på e-post til: nica@arkivverket.no

Les meir på 6NA sine nettsider:

Det 6. norske arkivmøte

 

Nordiska Arkivdagarna 2022 event 01/09-2022 - 02/09-2022
location_on Clarion Hotel Sign, Stockholm, Sverige
message Nordiska Arkivdagarna 2022
KAI-konferansen 2022 event 14/09-2022 - 15/09-2022
location_on Scandic Helsfyr, Oslo
message Tema for årets KAI-konferanse er: Samfunnsrolle i en digital tid.
ICA conference event 19/09-2022 - 23/09-2022
location_on Rome, Italy
message Bridging the gap
share