Reisedagbok frå ICA-kongressen i Brisbane – Ellen Røsjø

Ellen Røsjø representerte LLP, i tillegg til Oslo byarkiv, ved ICA-kongressen 2012 i Brisbane, Australia. Her fylgjer hennar reisedagbok frå opphaldet.

 

Jeg reiste 17. august fra Oslo og fikk følge med Kåre Olsen og Inge Manfred Bjørlin, mellomlanding i Hong kong og var framme i Brisbane rundt midnatt lørdag 18. august. Jeg reiste hjem igjen onsdag 29. august og var framme i Oslo 30.august utpå dagen.

Mandag 20.08.
På mandag gikk jeg over til kongressenteret og var på workshop om Participating Communities, leda av Paul Dalgliesh fra National Archives som jeg ble mer kjent med seinere (han har tatt norskkurs og er stor fan av norske krimforfattere!) Nytt siden sist jeg var her var at han introduserte seminaret med å takke ”the owners of the land og viste sin respekt for deres eldre”. Dette skulle siden gå igjen når det var foredragsholdere som forholdt seg til urbefolkningen som tema.

Kirsten Thorpe fra Aboriginal and Torres Strait Islander Data Archive fra Australia snakka om proactive engagement.

Community                                                     Sustainability

Consultation &             Engagement

Involvement                             Trust &

Respect

Return of research data back to communities

www.indigenousarchives.net

Fb Indiginous Archives Network

Hun viste bloggen der det lå informasjon om de kvenske og samiske dokumentene som er kommet på den norske verdensarvlista.

John Petersen fra Migration Heritage Centre, Powerhouse museum snakka om Engaging migrant communities. Og rådene var clarify your purpose, don’t breeze in and out of communities and bring trained and untrained people together.

https://www.destinationaustralia.gov.au/site/

increase exposure to official collection

acquire a space for story donation.

Ariana Tikao (Kai Tahu): Engaging Maori communities. Ariana var også sanger og starta med en sang på maori. Hun fortalte seinere hun hadde vært i Norge nylig på seminar for urfolks-bibliotek i Tromsø!

Offer what the community wants – ask them! Be realstic in what you can offer. Don’t overload the community people.

Nettside – ressurs for lokalsamfunn: Te Reo o Taranaki – http://www.taranakireo.co.nz/

Don’t assume they know even if you have an old collection, build relationship.

Lauren Bourke: PROV, Community Archives. Over 740 community collecting groups. Ballarat Collectons Network. The importance of local access to local information. Advice on managing and preserving collections.

Det var tre grupper – en om immigranter, en om urbefolkning og en om historielag/frivillige. Jeg deltok på den om urbefolkning fordi det var de mest interessante innlederne. I gruppediskusjonen tok jeg fram utfordringer med grupper som er innbyrdes uenige som vi har litt erfaring med, jf. romani. Det var tydeligvis ikke et så stort problem i Australia. Vi hadde en fin diskusjon. Snakka om: Not to think about the output all the time. Being safe.

Some things that are open need to be closed (not put public on the web).

En annen jeg ble kjent med var Julia Waters fra Queensland Museum. Hun var sjøl aboriginee. Hun fortalte at hun ikke kunne språket til sin stamme, Murri. Det måtte man få tillatelse fra de eldre for å få lære.

Etter seminaret henta jeg kongresspapirene og fikk lasta inn min powerpoint-presentasjon. Ivar Fonnes og flere andre av de norske som også hadde registrert seg og Bjørn som var kommet søndag kveld. Bjørn og jeg spiste på et hyggelig sted på South bank og gikk en tur over elva og i handelssentrum og tok en øl.

Så var det mottakelse om kvelden for de om lag tusen deltakerne fra 95 forskjellige land. Sponsorene var veldig synlige under hele konferansen. De sto for all servering utenom på seminarene. Og alt dette foregikk inne i hallen der de hadde sine stands med alt inntak av mat og drikke stående!

Vi ble servert vin og kanapeer av mange slags. En aboriginee spilte didgeridoo, og den australske riksarkivaren holdt en kort tale på engelsk og på fransk. Han nevnte også først sin takk til ”the owners of the land og viste sin respekt for deres eldre”. I tillegg til prat, mat og musikk var det flere typiske dyr som ble vist fra: slanger, en liten kenguru og en krokodille som folk kunne bli avbildet med på fanget! Tre badere med utstyr dansa seg også gjennom rommet…

På vei ut møtte jeg igjen Normand Charbonneau fra Quebeck som jeg var sammen med i 1995 på le Stage international i Paris! Det var artig å snakkes litt igjen. Han var nå leder av Quebeckarkivet.

Tirsdag 21.08.
Dette var startdagen for fellesprogrammet. Jeg skulle ha foredrag tidlig på ettermiddagen, så jeg tok det litt rolig etter en natt med avbrutt søvn. Våkna midnatt etter en times søvn og var våken i to timer. Det hadde vært barnekor med den australske nasjonalsangen og Waltzing Matilda (som visstnok flere barn nå ikke skjønner teksten på).

Så var det keynote speakers. Jeg kom fram til å høre mesteparten av den amerikanske riksarkivaren, David Ferrieros tale om Archives in a world of social media. Den var litt kjedelig og skrytete. Men jeg kjenner til nettsidene med mer, og de gjør jo mye flott, særlig liker jeg deres Citizen Archivist Dashboard. Men det skulle også bare mangle at ikke de som er så store og ressursrike fikk til noe av det bedre i verden på feltet. Den amerikanske riksarkivaren ble også intervjua på nyhetene om morgenen.

Så var det er foredrag fra Dan Jones, Ancestry.com, en av sponsorene, om Third party digitisation: A positive approach in a time of change. De overlater altså mye til private firmaer her…

Jeg hørte så på Zoe d’Arcy fra National Archives Australia om Online Innovation and the importance of embracing unintended consequences om at forskere lett tror at alt er tilgjengelig på nettet og at vi derfor må finne opp på nytt hva tilgang betyr og til og med stole på våre forskjellige publikum. NA – an online service, not a building. Nettsida: DestinationAustralia.

Jeg droppa ut etter dette, kjøpte en cappuccino og tok en tur opp i nærmeste park. Titta på aboriginerleiren som var etablert i utkanten, The sovereing embassy, og satt på en benk og forberedte foredraget mitt. Imens satt en annen aboriginergjeng i parken med ølflasker. The embassy hadde alkoholforbud og aktiviteter med salg av t-skjorter til støtte for saka og mobiliseringløpesedler til en minnearrangement 5.-7. Oktober for 30-årsjubileet for the Brisbane Commonwealth Games Protest. Ambassaden var blitt fjerna fra et annet sted i parken i mai i år av en mengde politifolk. De hadde så etablert seg i utkanten av parken.

Mitt foredrag var i en sesjon med en australsk dame fra National Archives, Cheryl Jackson, som snakka om fotobevaring i Australia og en russer, Alexey Rykov, som snakka om bevaring av privatarkiv i Russland fra 1998 av. Spesialiserte selskap agerer i markedet for database, datafangst og kassasjon.

Mitt foredrag var i midten. Det gikk veldig fint, følte jeg. Jeg kunne se mange fulgte nøye med og syntes det var interessant. Men opplegget la ikke opp til spørsmål fra publikum. Etterpå kom en dame bort fra arkivet til den katolske kirka i Perth i Australia, Archives of the Roman Catholic Archdiosese of Perth, Frances Stibi, og ga ros og sa hun hadde fått mange ideer. Hun spurte hvordan vi hadde greid å etablere kontakt og få tillit. Hun fikk de to publikasjonene jeg hadde med. Så kom en eldre mann bort og ga positiv tilbakemelding. Han representerte en slags katolsk orden virka det som, han også, DeLa Salle Brothers.

Etter foredragene var det skifte av publikum som gjerne ville få med seg de parallellsesjonene de fant mest interessante. Det var ganske mange på min sesjon – et sted mellom hundre og hundre og femti, tenker jeg. Det ble betraktelig færre da russeren kom på podiet, men flere russere kom inn.

På kvelden og dagen etter fikk jeg flere positive tilbakemeldinger fra folk som hadde hørt foredraget.

På River cruise om kvelden møtte jeg Debra Leigo som var en av konferansens flying reporters. Hun var begeistra over foredraget og hadde blogga om det. Hun ba om å få gjøre et lite intervju dagen etter. Slik ble det, http://flyingreporters.ica.org/brisbane2012/2012/08/21/minority-traces/.

Julia Waters, records manager på Queensland museum, møtte jeg igjen på onsdag. Jeg hadde møtt henne på workshop på mandagen og også på gruppediskusjon om urfolk på Participating communities. Hun sa foredraget hadde gitt henne en del nye begreper som hun ville ta med seg inn i et møte for museumsarkivarer og anvende videre i deres samarbeid. Katie Wood, University of Melbourne Archives, henvendte seg til meg på workshop på fredagen og ga ros for foredraget. Hun fortalte om at de hadde noe dokumentasjon av norske innvandrere i sin samling (den eneste), og de burde gjerne gjøre mer.

Etterpå var jeg fri til å gå på det jeg ville. Fikk med meg den polske rikssarkivaren, prof. Wladyslaw Stepniak, som snakka om hvordan arkiver og arkivarer kan bidra til å bevare lokale, regionale og nasjonale identiteter. Men for Polen er det stor forskjell på nasjonal, regional og lokal identitet pga. de store endringene i grensene – tankevekkende… De har prosjekter for å digitalisere materiale over fødte, gifte, døde som nå befinner seg i andre land.

Jeg hørte også på Luciana Duranti, Simon Chu og Elaine Goh som snakka om Archival legislation for engendering trust in an increasingly networked digital environment.

På kvelden var det River Cruise. Vi møttes på kaia foran en nydelig gammel elvebåt, i to etasjer av tre. Her var det deilig buffet. Bjørn, Kåre og jeg kom på et hyggelig bord med fire koreanere. De kjente godt til Norge. Den ene drømte om å ta Bergensbanen. En annen hadde studert i USA og møtte nordmenn der, så hun kjente flere norske navn og byer. Så kom det også tre damer og satte seg hos oss. Den ene arkivstudent her fra Hongkong, hennes lærer Pauline Joseph, som var av indisk opprinnelse fra Singapore, og Debra Legio, som viste seg å være Flying reporter under konferansen. Hun hadde hørt mitt foredrag som hun likte og hadde blogga om. Hun ville gjøre et intervju med meg dagen etter, sa hun. Debra imponerte som bonde langt inni the outback med kveg, geit og sau, ingen internettforbindelse og 1000 kilometer til butikken! Hun hadde studert arkivkunnskap på nettet via diverse opphold andre steder med nettilgang. Nå praktiserte hun, også ved å ha opphold på forskjellige steder, og drive særlig med ordning og katalogisering. Vi hadde det veldig koselig og spiste deilig mat!

Onsdag 22.08.
På morgenen var det foredrag i plenum ved Dame Stella Rimington om Secrecy and accountability: Archives in a WikiLeaks world, et meget godt foredrag fra en som hadde vært både arkivar og diplomatfrue i India, der hun ble rekruttert til MI5, som hun så hadde vært sjef for, nå hadde hun skrevet bok også. Hun ble intervjua på nyhetene om morgenen.

Hun hadde ikke mye til overs for Julian Assange og Wikileaks. Hun mente slike lekkasjer satte enkelte folks liv i fare og førte til større hemmelighold. Det mente hun også at offentlighetslover førte til – at ansatte holder mer hemmelig enn nødvendig av frykt.

Jeg var så på møte i SPA, for arkivorganisasjoner i ICA, for LLP. Det var et formelt møte med valg av nytt styre. De forskjellige organisasjonene fortalte litt nytt fra sitt virkefelt. Gjennomgående skjer det store nedskjæringer på grunn av budsjettkutt og det får til dels dramatiske utslag, som oppsigelse av byarkivaren i Torino i Italia og i Canadas, ”Black Monday” – de har ”a government extremely hostile to evidence”. Archivista are really angry.” Svernske arkivarer har et fint mentorprogram. Finske arkivarer arrangerer studieturer for medlemmene til andre europeiske landVi vil få link til petitions for å underegne de som ikke har gjort det. Fra LLP fortalte jeg om jubileumsfeiring og forskerseminar i Trondheim i april og at vi melder synspunkter på kulturmelding og arkivmelding som er under forberedelse i håp om å påvirke resultatet.

Etter lunsj snakka Daniel Pitti om Social networks and archival context: findings and future research. Prosjektet heter SNAC – http://socialarchive.iath.virginia.edu/txt/search (prototype).

De skiller mellom beskrivelsen av folk som er dokumentert i arkivene og beskrivelsen av arkivene. Letter tilgangen til arkivressurser, letter forståelsen av innholdet.

OAC – Online Archive of California

Jane Stevenson snakka så om Archives hub i Storbritannia – linking data, linking lives.

Ex. Beatrice Webb – Martha B. Webb, 1858 – 1945 – social reformer – the creator of some archives collections.

http://data.archiveshub.ac.uk

Lenker forskjellig kilder om samme person – viaf (virtual international authority file), dbpedia (wikipedia).

Utfordringer:

– persistence (no control that it will remain permanent)

– trust? (add provenance information)

– understanding? (do reseachers understand what they’re getting?)

http://archiveshub.ac.uk/linkinglives

Jeg hørte Josephine Horner og Lisa Austin om Record keeping and natural disasters – the Queensland floods and the Canterbury earthquake: A comparison.

Jeg ble så intervjua av flying reporter Debra Legio om mitt foredrag.

Siste foredrag om ettermiddagen for meg var så Amanda Engineer fra Wellcome Library, London om Pre-custodial Approaches in Planning for sustainability of Private Papers. Det dreide seg om papir, viste det seg, og var et case. Preemptive troubleshooting.

1. Time between approach and collection – constructive advice on climate. Offer to supply your boxes (marked), keep contact (at least a christmas card)

2. Unoccupied property – get advice from a specialist in conservation.

3. Manpower

4. Budget

Dette var ganske basic og konkret, men fine råd for så vidt. Intet om elektroniske arkiv.

Torsdag 23.08.
På morgenen var det foredrag ved den spanske dommeren Baltasar Garzon Real om Trust, justice and reparation. Han har lang erfaring ved den internasjonale menneskerettsdomstolen og er nå også advokat for Assange. International Crimes and archives are closer than we think. They complement each other – it’s necessary to strengthen those aspects, the value of memory and the archives that contain those memories.

Each country has to confront its own history. If not, vengeance and hate will appear. The absence of global perspective has favoured impunity (straffefrihet). Beviskraft er ikk lett å oppnå, det er vanskelig uten arkiver

Jeg hadde store forventninger, men de ble ikke innfridd. Han snakka for lenge på sida av arkivrelevansen og gikk langt utover tida.

Etterpå hørte jeg på Cate O´Neill – Accessing the records of the forgotten Australians: learning from the human rights context to improve archival practices and restorative justice.

www.findandconnect.gov.au

1997 National inquiry into the separation of aboriginee children taken from their families. A s o. Australia´s difficulty in making formal apologies. Stolen generation 2008, child migrants 2009.

I f eks Victoria strenge krav for at offeret skal gi detaljer om misbruk etc. Stiller store krav til arkivene!

Ballarat Orphanage 1909 – 1968.

Maria Barbara Bertini, dr. fra Italia – om arkivsentre i Italia. Underviser ved arkivskolen og er leder to steder (antakelig der en mista jobben pga. nedskjæringer).

Potential, new public services, security, sustainability.

Hilary Rowell: Aboriginal and Torres Strait Islanders: Records and Identity. Stolen generation up to 1960s – Apology in 2008.

Archives: 6 state and 2 territory governments. Private bodies (churches, homes). National inquiry ”Bringing them home” Protocol – practice guide. Free copies. Aboriginal Advisory Group contracted an indiginous person to handle contact with Northern Territory indiginous groups – i flere stater

Consultation issues included :

– confidentiality and sensitivity

– internet access (strongly resisted in the Northern Territory)

– avoiding creating yet another dossier

  • 2 mill. AUD over 4 years
  • 3 indexing teams – Darwin, Canberra, Melbourne
  • 21 000 files checked for names
  • 420 000 name entries

Exhibition ”Between two worlds” (1993 – 2001)!

NSW: ”In Living Memory” (2006 – 2012) – popular, 20 regional cities

– develop and implement protocols based on respect

– consult and develop networks with indigenous communities

– the value og collaboration between service and providers.

Help to re-establish their identities and find their stories.

Rebecca Stubbs: Link-Up and the Australian Institue of Aboriginee and Torres Strit Islanders Studies AIATSIS), Familiy History Unit.

The importance of archives to the stolen generation.

Hennes mor og tante var på et hjem fra de var 2 – 18. Så hun kjenner dette fra begge sider.

National Link-Up program – reunite the Stolen Generations with familiy members. De driver oppsporing av familie og slektsforskning for the Stolen Generation. De har case workers, councelors and research officers som hjelper med å finne fram til arkiver og arkivinstitusjoner. Rådgivere følger dem det gjelder gjennom prosessen – før, under og etter. De holder workshops og har lært opp 200 case workers.

Memorandum of Understanding.

Sophia Sambono, National Film and Sound Archive of Australia om Cultural connectons: Heritage communities and the audiovisual experience. Knowledge repatriation: indigenous people

www.nfsa.indiginous.au – skal visst være: http://www.nfsa.gov.au/blackscreen/

Sigrid McCausland, Charles Sturt University, Wagga Wagga, NSW om Archives and community: Progress towards a digital world. Interest in how local communities manage their heritage, from the peripheriy to the centre. Underutilized. No national strategy for digitization in Australia.

Francia Garaba om Availing the liberation struggle heritage to the public: Some reflections on the use of Web 2.0 technologies in archives within the East and Southern Africa Regional Branch of the ICA (ESARBICA). Hans undersøkelse viser at sosiale medier ikke brukes. Det som digitliseres er kataloger, ikke materiale. Midler til digitalisering er et problem. Noen institusjoner har fått redusert staben med 50 %. Digital kapitalisme og informasjonsimperialisme – private selskaper er ute etter copyright ved digitalisering.

Fredag 24.08.
Workshop on Archives, Web 2.0 and beyond.

Det var ca. 40 deltakere. Workshopen ble leda av Brad Headland fra NA.

Jeg hilste fra Bente som jo ikke kunne komme. Lovte å sende ham hennes opplegg. Men vi tok det ikke fram der for det var flere innledninger. Det vil bli en blog etter seminaret der vi kan fortsette diskusjonen.

Først var det innledning ved Tom Voirel, Global Head of User Engagement at the Reading Room, et internasjonalt firma. Han forklarte hva sosiale medier er – ikke en markedsføringskanal, men et kommunikasjonsmiddel. Bare twitter er enveis (at man ikke må spørre om å følge noen).

Hvorfor deler vi? Fordi vi mener det er av verdi for andre, for å vise oss. Bare 13% er skapere, mange er bare følgere.

http://rroom.me/socialtechnographics

Social media with: objectives!

Then: listen

respond (don’t sound like a press release)

drive (many start here!)

Measurements

Firmaet hadde et oppdrag for Australian Museum der de la inn tags, comments, muligheten til å uploade foto osv. på deres 40 000 eksisterende sider!

Don’t be afraid to fail, but prepare your management for failure.

4 trends in social media:

Social creation – ex. Onedayontheplanet

Social curation (collecting and recollecting) – tumblr, Pinerest (visual content)

Social funding – Ironsky, Let’s build a Goddam Tesla Museum

Social data (putting your data out there) – social data, crowdsourcing, collective storytelling

Powerhouse museum var tidlig ute.

NAA Destination Australia. “Be the first to identify a person” (not “no person identified”)

Brooklyn Museum – collections: Tag! You’re it!

4square

Create an app and make people do it for you! (f eks nye bilder av gamle steder du har bilde av)

Web 3.0 – the semantic web = linked data (som arkiver hele tida har gjort)

Open standards

Link your data to other people’s data

We must provide means to access it. Make it social! Allow people to do something to your content.

Ex. Tell your story about the war

gamification

watch on vimeo: ”Us, now!”

Kommentarer:

Ex. Danish censuses – 100 år er transkribert av frivillige – web 2.0. De lærte at the crowd ikke er så stor, men noen få er dedikerte! De vil se resultatet på nettet med en gang. Tar det for lang tid, dropper flere ut.

The importance of “the Citizen Archivist”!

Group activity: Building an online community

Successes                                                       Challenges

International response                          Require immediate response

Getting community to screen                Results – contributors impatient

personal info                                        sensitive personal info

Voluteers have expertise, able to          Media format

self-manage                                         Volunteers self-managing

Quality of info (community                   What’s in it for the crowd?

moderates itself)                                              (we can’t expect hem to just give)

Enjoyment for volunteers

 

Tania, NNA om opprettelse av brukerforum etter de endret design på databasene på nett, mer erfarne kunne hjelpe uerfarne osv.

Geoff, NAA – GovHacks (govhack.org)

A Day in the Life

Montevideo Manu Prisoners of War

Destination Australia – blir også en utstilling der de vil ta inn det folk bidrar med.

De eksperimenterer med hvordan folk kan søke ved hjelp av bilder i samlingen.

 

Successes                                                       Challenges

Used for a different purpose than

intended

Managing reponses / questions (resources)

Making purpose clear

People want immediate reponse

How to provide data in an accessible format?

Who is your audience?

Building new audiences

Resourcing

Recognizing contribution

Brad, NAA – Mash-ups

The google maps-approach, ex. Mapping our Anzacs – link to document, scrapbook (tumblr – som plattform) – bruker gratis online resources.

Tara, NAA – from marketing to communicating.

Letting people know of a bit of unusual, interesting things that people can connect with. Photos, history, moments in time, visually interesting etc.

 

Successes                                                       Challenges

Visual objects                                      FB – to get people to respond

Cool things                                                      (mostly likes)

Fun

Remembering a certain time in  Ask a question

history                                                 Have responses

#Archives, ICA over 4000                  instead of one way

tweets from the conference                  Next step?

 

Possibilities, problems, risks – group:

Conflict, challenge: own web page – social media – own, common?

Viste eksempelet digitaltfortalt.no som er felles.

Rose Holley, NAA, tidligere National Library A.:

A case study: Australian newspapers and Trove.

2012: 60 000 frivillige tekstrettere, 4 millioner brukere, 70 millioner artiker, 92 millioner tekstlinjer retta I 4 millioner artikler, 1,6 millioner tags added.

Ex. Ravelry vintage knitting patterns

Trove screencasting on YouTube

 

14 keys to success for crowd sourcing:

1. Clear and big goal on homepage

2. Proper goal visible

3. Site quick and reliable

4. Activity easy and fun

5. Result visible

6. Simple reward and aknowledgements given

7. Content or topic is interesting (history, science, animals, personal)

8. Volunteer profiles are open and visible

9. Volunteers have an online team environment, wiki forum

10. Volunteers have choices on how to work.

11. We assume work will be done well and volunteers can be trusted

12. The site is alive with new content

13. Site owner listens to super volunteers carefully

14. Topical /news events are used (flooding f.e.)

“Formal” scholars are replaced by the crowd in the cloud.

Økte forventninger.

Important things:

Connections                            sharing

Linkages                                             re-purposing

Related                                               mashing

Context                                               adding

Giving users access to resources, tools to do stuff

There are no walls, only bridges.

http://www.snotr.com/video/8965 (Ipad – om å kunne utnytte verktøy!)

Gruppe: Identifying the crowd

Subject related – Nevnte Aalborg stadsarkivs side på Facebook for ungdom, Man kan kun kalde sig en ægte aalborgenser, når man ved at…

 

 

 

 

 

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share