Workshop om Arkivdagen 2012 – 18. juni

18. juni arrangerar Riksarkivaren, Norsk Kulturråd og LLP workshop om arkivdagen. Som vanleg vert arkivdagen arrangert i november og årets tema er ‘Møteplassar’.

På workshopen vil det vera innleiingar med idear og erfaringar og vi vil prøva å starte ein dugnad der vi vil lage digitale forteljingar kring temaet utover hausten.

Tid: 11.30-ca 15.00
Stad: Oslo byarkiv

  • Om Oslo-samarbeidet ved Runhild Seim, Riksarkivet
  • Om den nordiske samanhengen, Eli Solberg, Norsk Kulturråd
  • Innfallsvinkler til temaet for 2012 møteplasser og om å arrangere/delta på lokale workshops i å lage digitale fortellinger, ved Marit Hosar, Opplandsarkivet, avd. Maihaugen

Påmelding innan 14. juni til ellen.rosjo@kul.oslo.kommune.no

Det er no oppretta ei felles nettside med informasjon om Arkivdagen 2012

Informasjon om arrangement kan sendast på e-post til eli.solberg@kulturrad.no

 

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share