Innlegg frå LLP sitt jubileumsseminar

LLP markerte sitt 25-års jubileum med fagseminar på Britannia Hotel i Trondheim 24. – 25. april. Nye media, samarbeid om arkiv, og vegen vidare for LLP var tema for seminaret.

Her kan du lese nokre av innlegga frå seminaret. Fleire kan kome til etterkvart.

Tysdag 24. april 2012

«DIAS-prosjektet»– Trond Sirevåg, Riksarkivaren.

«Lyrikk og øl, idrett og innvandring» – Tom Oddby, Byarkivar i Drammen.

«Hvordan ta kontroll av arkivering fra sosiale medier. En praktisk gjennomgang med facebook som eksempel» – Thomas Sødring, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

«KDRS som samarbeidsprosjekt for kommunale arkivinstitusjoner. Kva tilbod har KDRS til privatarkivaktørar?» – Tor Eivind Johansen, Dagleg leiar ved KDRS.

Onsdag, 25. april 2012

«Har vi bruk for LLP?» – Kjetil Reithaug, Arkivsjef ved Interkommunalt arkiv i Vest-Agder.

«LLP sin historie» – Leiarane av LLP frå 1987 til i dag.

«LLP som arkivpolitisk interesseorganisasjon: mot framtidas arkivlandskap» – Bjørn Bering, Avdelingsdirektør i Norsk Kulturråd.

Vedkomande Arne Skivenes sitt foredrag «Arkivaren – karriere, kall og kamp – ‘Arkiv i tegneserier’ på nye eventyr», har han bede oss om å formidle fylgjande:

Hei,

Generelt er jeg positiv til å legge mine foredrag og presentasjoner ut på nett, men jeg er kommet til at jeg ikke vil gjøre det med tegneseriepresentasjonene mine

En grunn er at de kun består av bilder, som for store deler blir meningsløse uten den muntlige presentasjonen fordi det visuelle og det muntlige er så sterkt knyttet til hverandre.

En annen grunn er at jeg har investert svært mye i disse tegneseriebaserte foredragene jeg har laget. Det er uten tvil de presentasjonene jeg har lagt ned mest ressurser i av alt jeg har gjort, jeg tør ikke tenke på hva jeg har brukt av tid og penger på innkjøp og research over mange år, og på fotografering og sammensetning av dette stoffet. Det er blitt en helhet som jeg er fornøyd med og som er tilpasset min form. Jeg har kommet til den erkjennelsen at jeg har lagt såpass mye av meg selv i dette at disse foredragene er viktige for meg.

Om noen skulle få lyst til å hyre meg inn for å fremføre dem ved en passende anledning, er det en helt annen sak. Det gjør jeg med stor glede.

Jeg har tre foredrag:

– «Kaos, kunnskap og konspirasjon. Arkiv i tegneserier.» (1998) (Dette er et bredt sveip over hele feltet, basert på enkeltstående bilder eller korte sekvenser. Lagt opp etter ulike tema) ca 40 minutter

– «Makt og magi. Arkiv i tegneserier vender tilbake.» (2006) (Dette er mer fokusert rundt de to aspektene i tittelen, noe mørkere enn det første foredraget, og delvis basert på noe lengre tegneseriesekvenser) ca 40 minutter

– «Arkivaren – karriere, kall og kamp – ‘Arkiv i tegneserier’ på nye eventyr». (2012) (Dette er også konsentrert rundt temaene i tittelen, delvis gjennom enkeltstående tegninger, men også ved bruk av en del lengre, sammenhengende sekvenser som nesten har karakter av tegnefilm) ca 45 minutter.

Jeg har også en 8-minutters lynversjon med et sveip gjennom en arkivinstitusjons oppgaver.

Foredragene baserer seg i all hovedsak på utgivelser etter forrige foredrag, og det er en minimal gjenbruksprosent.

 

share