LLP si fråsegn til Kulturutgreiinga 2014

Me syner til Kulturutgreiinga 2014 som er sett ned av regjeringa for å utgreie kulturpolitikken i Noreg etter 2005 og som skal kome fram til dei viktigaste utfordringane som kulturpolitikken står ovanfor dei komande år. Vurderingane dei kjem fram til skal leggjast fram i form av ei NOU i januar 2013.

Utvalet oppmoda LLP til å kome med innspel til fylgjande problemstillingar:

– Beskriv de viktigste endringene kulturpolitikken etter 2005 har skapt innenfor arkivfeltet, slik LLPs medlemmer opplever det.

– I hvilken grad og på hvilke måter har kulturpolitikken etter 2005 endret arbeidsbetingelsene for LLPs medlemmer?

– På hvilke måter har eventuelle endringer i arbeidsbetingelser påvirket deres muligheter til å oppfylle målene om at alle skal ha tilgang til kulturopplevelser og om økt kvalitet?

– I tråd med vårt mandat kan Kulturutredningen gi forslag til endringer i kulturpolitikken innenfor gjeldende budsjettrammer.  Vi vil derfor utfordre LLP til å komme med begrunnede forslag til endringer dere mener bør gjøres i kulturpolitikken.

LLP har no sendt si fråsegn til utvalet. Denne kan du lese her:

LLP si fråsegn til Kulturutgreiinga 2014

 

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share