LLP 25 år – Jubileumsseminar

I høve LLP sitt 25-års jubileum har me gleda av å ynskje velkomen til jubileumsseminar på Britannia Hotell i Trondheim 23.-25. april 2012.

Seminaret vil starte 23. april kl 18.00 med mottaking på Arkivsenteret Dora med enkel servering, velkomst, og omsyning på arkivsenteret.

Måndag 23. april arrangerar LLP og Høgskolen i Oslo og Akershus forskingskonferansen «Arkivforsking: Trendar og utfordringar» på Britannia Hotell.
Sjå program: Forskingskonferanse 23. april

PROGRAM – JUBILEUMSSEMINAR

Måndag 23. april

Kl 18.00: Mottaking på Arkivsenteret Dora.
Lett servering, velkomst og omsyning på arkivsenteret.

Tysdag 24. april

NYE MEDIA OG SAMARBEID OM ARKIV

Kl   9.00: Velkomen ved LLP sin styreleiar Karin Gjelsten
Kl   9.15: Opning ved Riksarkivar Ivar Fonnes
Kl 10.00: Kaffi
Kl 10.15: Trond Sirevåg – Prosjektleiar for DIAS-prosjektet, Riksarkivet.
«DIAS-prosjektet»
Kl 11.00: Pause
Kl 11.15: Karianne Schmidt Vindenes – Avdelingsdirektør, Vestfoldarkivet.
«Jeg er forfatter på Wikipedia – Vestfoldarkivets bruk av Wikipedia og Arkivportalen»
Kl 12.00: Lunsj
Kl 13.00: Thomas Sødring – Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
«Hvordan ta kontroll av arkivering fra sosiale medier. En praktisk gjennomgang med facebook som eksempel»
Kl 13.45: Tor Eivind Johansen – Dagleg leiar ved KDRS.
«KDRS som samarbeidsprosjekt for kommunale arkivinstitusjonar. Kva tilbod har KDRS til privatarkivaktørar?»
Kl 14.30: Kaffi
Kl 14.45: Tom Oddby – Byarkivar i Drammen.
«Lyrikk og øl, idrett og innvandring: Drammen byarkiv og privatarkivarbeidet»

Kl 16.00: Omsyning i Nidarosdomen

Kl 19.00: Aperitif
Kl 19.30: Festmiddag

Onsdag 25. april

LLP – KVAR GÅR VEGEN?

Kl   9.00: Arne Skivenes – Byarkivar i Bergen.
«Arkivaren – karriere, kall og kamp – ‘Arkiv i tegneserier’ på nye eventyr»
Kl  9.45: Kaffi
Kl 10.00: Kjetil Reithaug – Arkivsjef ved Interkommunalt arkiv i Vest-Agder.
«Har vi bruk for LLP?»
Kl 10.30: LLP sine tidlegare og noverande leiarar.
«LLP sin historie»
Kl 11.00: Debatt – Debattleiar Anne Aune – Fylkesarkivar ved Hordaland fylkesarkiv.
Kl 11.30: Bjørn Bering – Avdelingsdirektør i Norsk Kulturråd.
«LLP som arkivpolitisk interesseorganisasjon: mot framtidas arkivlandskap»
Kl 12.00: Lunsj

Kl 13.00: Landsmøte, LLP

Påmelding til jubileumsseminaret kan sendast på e-post til LLP sitt postmottak: postmottak@llp.no
Påmeldingsfrist er 10. mars. Påmelding er bindande.
Ver venleg å melde frå i påmeldinga om du ynskjer å delta på omsyninga i Nidarosdomen.

Prisar for seminaret er:

Jubileumsseminar inkl. 2 overnattingar (mån-ons): Kr 6800
Jubileumsseminar inkl. 1 overnatting (tys-ons): Kr 5900
Jubileumsseminar utan overnatting (inkl. festmiddag): Kr 3800
Jubileumsseminar og forskingskonferanse (mån-ons): Kr 7500

 

 

share