Arkivverket tek driftsansvaret for Arkivportalen

 

Riksarkivaren har meddelt Stiftelsen Asta at Arkivverket tek på seg ansvaret for drifta av Arkivportalen.

Arkivverket tek frå 1. januar 2011 det økonomiske ansvaret for drift og vedlikehald av utstyr, noko som vil seie at Arkivverket vil dekkje meir enn halvparten av dei årlege kostnadane.

Stiftelsen Asta vil halde fram med å ha forvaltningsansvaret for Arkivportalen.

Les brevet frå Riksarkivaren

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share