Stipend
Stipend

Arkivforbundet lyser ut stipend på totalt 100.000 kroner. Fristen til å søke er 12. mai. Tilskuddsordningen skal gå til studieturer som kan heve arkivfaglig kunnskap og føre til faglig utvikling hos en av Arkivforbundets medlemsorganisasjoner. Søknad sendes til: post@arkivforbundet.no

Arkivpolitikk
Arkivpolitikk

Vi er en fagpolitisk og landsdekkende interesseorganisasjon  jobber for å fremme bevaring og formidling av kommunale arkiver og privatarkiver, samt heve den faglige kvaliteten på dette arbeidet. I dag er vi den eneste organisasjonen som jobber spesifikt med disse spørsmålene. Vi vil jobbe for å få til et arkivløft.

Arkivdagen
Arkivdagen

Over hele verden forener fagfolk i arkivmiljøet seg den 9. juni for å få deg til å forstå viktigheten av å støtte arkiver og profesjonen. Datoen ble valgt for å minnes når ICA ble opprettet i regi av UNESCO i 1948. Tema i 2023 er; Arkiver om dyr.

Tildelt stipend 2023

Aldri før har vi i Arkivforbundet fått så mange søkere, og en så stor total søkersum som i år. Hele 14 søknader om stipend med en total søkesum på 697.930 kroner. Av den grunn var det ikke bare lett å tildele 100.000, da flere gode søknader ikke kunne få tildelt stipend.

Privatarkivkonferansen 2023

Privatarkivkonferansen vil avholdes på Scandic Park Hotel i Sandefjord. Programmet har ulike tema som frivillighet i arkivsektoren, samiske arkiv, fotoarkiv, minoritetsperspektiv, utviklingsmidlene, bevaringsplaner, formidling, verdibergingsplan, redning av kulturarv i Ukraina og formidling av næringslivsarkiver.

Arkivforbundet holdt appell

– Krigen i Ukraina er ikke kun en kamp om territorier. Det er også en krig, der Russland ønsker å nedkjempe og tilintetgjøre Ukrainas egenart, kulturarv og identitet. For Putin og det russiske regimet er det et bevist ønske å skape et inntrykk av at Ukraina ikke er noe eget land, sa generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog under Kulturfeltets solidaritet med Ukraina.

share