Stipend
Stipend

Arkivforbundet lyser ut stipend på totalt 100.000 kroner. Fristen til å søke er 2. mai. Tilskuddsordningen skal gå til studieturer som kan heve arkivfaglig kunnskap og føre til faglig utvikling hos en av Arkivforbundets medlemsorganisasjoner. Søknad sendes til: post@arkivforbundet.no

Arkivpolitikk
Arkivpolitikk

Vi er en fagpolitisk og landsdekkende interesseorganisasjon  jobber for å fremme bevaring og formidling av kommunale arkiver og privatarkiver, samt heve den faglige kvaliteten på dette arbeidet. I dag er vi den eneste organisasjonen som jobber spesifikt med disse spørsmålene. Vi vil jobbe for å få til et arkivløft.

Arkivdagen
Arkivdagen

Over hele verden forener fagfolk i arkivmiljøet seg den 9. juni for å få deg til å forstå viktigheten av å støtte arkiver og profesjonen. Datoen ble valgt for å minnes når ICA ble opprettet i regi av UNESCO i 1948. Tema i 2023 er; Arkiver om dyr.

Arkivforbundet holdt appell

– Krigen i Ukraina er ikke kun en kamp om territorier. Det er også en krig, der Russland ønsker å nedkjempe og tilintetgjøre Ukrainas egenart, kulturarv og identitet. For Putin og det russiske regimet er det et bevist ønske å skape et inntrykk av at Ukraina ikke er noe eget land, sa generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog under Kulturfeltets solidaritet med Ukraina.

Norsk arkivmøte 2024 – og navnekonkurranse

Neste år er det igjen tid for den store fag-begivenheten, nemlig «Norsk arkivmøte» som arrangeres for niende gang! Mange har tatt til orde for at arkivmøtet trenger en liten fornyelse. Ett av ønskene er å bytte navn på konferansen. Vi trenger derfor innspill på et navn som kan binde sammen, alle oss som arbeider med informasjonsstyring, dokumentasjonsforvaltning, og arkiv.

Landsmøte i Arkivforbundet

Arkivforbundet sitt landsmøte vil være den 27. februar på Microsoft Teams fra klokken 12:00 – 13:30. Meld inn landsmøtedelegat innen den 24. februar.

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share