Stipend
Stipend

Arkivforbundet lyser ut stipend på totalt 100.000 kroner. Fristen til å søke er 1. juni. Tilskuddsordningen skal gå til studieturer som kan heve arkivfaglig kunnskap og føre til faglig utvikling hos en av Arkivforbundets medlemsorganisasjoner. Søknad sendes til: post@arkivforbundet.no

Arkivpolitikk
Arkivpolitikk

Vi er en fagpolitisk og landsdekkende interesseorganisasjon  jobber for å fremme bevaring og formidling av kommunale arkiver og privatarkiver, samt heve den faglige kvaliteten på dette arbeidet. I dag er vi den eneste organisasjonen som jobber spesifikt med disse spørsmålene. Vi vil jobbe for å få til et arkivløft.

Arkivdagen
Arkivdagen

Arkivdagen er et samarbeid mellom arkiver i hele Norden og omfatter alle typer av arkivinstitusjoner. Arkivforbundet og Arkivverket deltar i nettverket for Arkivdagen. Tema for Arkivdagen 2021 er: «barn i arkivet» og skal arrangeres i den andre helgen i november, dvs. mellom 12.-14. november.

Arkivloven vil sendes ut på høring

Arkivloven vil sendes ut på høring i løpet av de neste to ukene, det vil si før 15. oktober.

Arkivforbundets innspill til regjeringsplattform

Arkivforbundet foreslår at det kommer formuleringer i plattformen om å satse på tilgjengeliggjøring og digitalisering av kulturarven, en større åpenhet i forvaltningen, bedre tilgangen til arkivkilder og dokumentasjon fra det offentlige, ta vare på mer rettighetsdokumentasjon og øke satsingen på utviklingsmuligheter for lokale og regionale arkivtjenester.

Stipend for 2021 er delt ut

Arkivforbundet mottok 7 søknader til stipend for studietur med en total søkersum på 242.035 kroner. Totalt ble det delt ut 100.000 kroner.

Indigenous Archives Today and Tomorrow event 18/10-2021 - 19/10-2021
location_on Sámi Cultural Centre Sajos, Enare, Finland
message What is an Indigenous Sámi archive today and in the future? What are the key questions in archiving Sámi Cultural Heritage?
Privatarkivkonferansen 2021 event 08/11-2021 - 09/11-2021
location_on Thon Hotel Storo
message To dagers privatarkivkonferanse
Norsk Lydarkivkonferanse 2022 event 25/04-2022 - 26/04-2022
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2022
share