Stipend
Stipend

Arkivforbundet lyser ut stipend på totalt 100.000 kroner. Fristen til å søke er 13. mai. Tilskuddsordningen skal gå til studieturer som kan heve arkivfaglig kunnskap og føre til faglig utvikling hos en av Arkivforbundets medlemsorganisasjoner. Søknad sendes til: post@arkivforbundet.no

Arkivpolitikk
Arkivpolitikk

Vi er en fagpolitisk og landsdekkende interesseorganisasjon  jobber for å fremme bevaring og formidling av kommunale arkiver og privatarkiver, samt heve den faglige kvaliteten på dette arbeidet. I dag er vi den eneste organisasjonen som jobber spesifikt med disse spørsmålene. Vi vil jobbe for å få til et arkivløft.

Arkivdagen
Arkivdagen

Arkivdagen er et samarbeid mellom arkiver i hele Norden og omfatter alle typer av arkivinstitusjoner. Arkivforbundet og Arkivverket deltar i nettverket for Arkivdagen. Arkivdagen 2022 vil arrangeres i helgen den andre uken i november som er 11.-13. november. Tema er «Skeive arkiver». Det er også i 2022 «Skeivt kulturår» i Norge.

Programmet til KAI-konferansen 2022 er klart

Programmet til KAI-konferansen 2022 i Oslo 14.-15. september er nå klart. Tema i år er: Samfunnsrolle i en digital tid.

Programmet til webinaret om arkivformidling er nå klart!

Webinarets formål er at diskutere formidlingen, pedagogikken og dialogens rolle i arkivene og bidra med utviklingen av fagfeltet med gode eksempler på praksis i nordiske arkiver. Hvordan setter arkivene brukeren i sentrum i tilgangen til arkiv i dag?

Arkivforbundets høringssvar rundt ny arkivlov

Arkivforbundet er positiv til at en ny arkivlov er på trappene, men understreker behovet for fremdrift i arbeidet. Vi har særlig løftet opp behovet for dokumentasjon av tjenesteleverandører når tjenestene er kjøpt av en privat aktør og behovet for at fylkeskommunen får en styrket rolle når det gjelder koordinering av arbeidet med privatarkiv. Vi ønsker også at navnet på loven blir Lov og arkiv og dokumentasjon.

IASA conference event 26/09-2022 - 29/09-2022
location_on Mexico City
message Archives of the Future: Open, Sustainable and Equitable
Privatarkivkonferansen 2022 event 14/11-2022 - 15/11-2022
location_on Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen
message Årets privatarkivkonferanse
share