Stipend
Stipend

Arkivforbundet lyser ut stipend på totalt 120.000 kroner. Fristen til å søke er 5. april. Stipendordningen skal gå til studieturer som kan fremme arkivfaglig kunnskap og bidra til erfaringsdeling i arkivsektoren. hos en av Arkivforbundets medlemsorganisasjoner. Søknad sendes til: post@arkivforbundet.no

Arkivpolitikk
Arkivpolitikk

Vi er en fagpolitisk og landsdekkende interesseorganisasjon  jobber for å fremme bevaring og formidling av kommunale arkiver og privatarkiver, samt heve den faglige kvaliteten på dette arbeidet. I dag er vi den eneste organisasjonen som jobber spesifikt med disse spørsmålene. Vi vil jobbe for å få til et arkivløft.

Arkivdagen
Arkivdagen

Over hele verden forener fagfolk i arkivmiljøet seg den 9. juni for å få deg til å forstå viktigheten av å støtte arkiver og profesjonen. Datoen ble valgt for å minnes når ICA ble opprettet i regi av UNESCO i 1948. Tema i 2024 er; Sykdom, smerte, lidelse og død

Åpenhetspris til Arkivforbundet, Norsk Arkivråd og Arkivverket

Arkivforbundet, Arkivverket og Norsk Arkivråd fikk tirsdag Kommunikasjonsforeningens åpenhetspris. De tre vinnerne jobber med arkiv og dokumentasjonsforvaltning fra ulike ståsteder. Bakgrunnen for at vi sammen fikk årets åpenhetspris, er høringssvarene vi skrev i forbindelse med regjeringens forslag til endringer i offentlighetsloven.

Tildelt stipend 2023

Aldri før har vi i Arkivforbundet fått så mange søkere, og en så stor total søkersum som i år. Hele 14 søknader om stipend med en total søkesum på 697.930 kroner. Av den grunn var det ikke bare lett å tildele 100.000, da flere gode søknader ikke kunne få tildelt stipend.

Privatarkivkonferansen 2023

Privatarkivkonferansen vil avholdes på Scandic Park Hotel i Sandefjord. Programmet har ulike tema som frivillighet i arkivsektoren, samiske arkiv, fotoarkiv, minoritetsperspektiv, utviklingsmidlene, bevaringsplaner, formidling, verdibergingsplan, redning av kulturarv i Ukraina og formidling av næringslivsarkiver.

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share