Stipend
Stipend

Arkivforbundet lyser ut stipend på totalt 100.000 kroner. Fristen til å søke er 2. mai. Tilskuddsordningen skal gå til studieturer som kan heve arkivfaglig kunnskap og føre til faglig utvikling hos en av Arkivforbundets medlemsorganisasjoner. Søknad sendes til: post@arkivforbundet.no

Arkivpolitikk
Arkivpolitikk

Vi er en fagpolitisk og landsdekkende interesseorganisasjon  jobber for å fremme bevaring og formidling av kommunale arkiver og privatarkiver, samt heve den faglige kvaliteten på dette arbeidet. I dag er vi den eneste organisasjonen som jobber spesifikt med disse spørsmålene. Vi vil jobbe for å få til et arkivløft.

Arkivdagen
Arkivdagen

Over hele verden forener fagfolk i arkivmiljøet seg den 9. juni for å få deg til å forstå viktigheten av å støtte arkiver og profesjonen. Datoen ble valgt for å minnes når ICA ble opprettet i regi av UNESCO i 1948. Tema i 2023 er; Arkiver om dyr.

Påmelding til Privatarkivkonferansen 2022

Nå er det mulig å melde seg på til årets Privatarkivkonferanse 2022. Se også program.

Programmet til KAI-konferansen 2022 er klart

Programmet til KAI-konferansen 2022 i Oslo 14.-15. september er nå klart. Tema i år er: Samfunnsrolle i en digital tid.

Programmet til webinaret om arkivformidling er nå klart!

Webinarets formål er at diskutere formidlingen, pedagogikken og dialogens rolle i arkivene og bidra med utviklingen av fagfeltet med gode eksempler på praksis i nordiske arkiver. Hvordan setter arkivene brukeren i sentrum i tilgangen til arkiv i dag?

share