Stipend
Stipend

Arkivforbundet lyser ut stipend på totalt 100.000 kroner. Fristen til å søke er 2. mai. Tilskuddsordningen skal gå til studieturer som kan heve arkivfaglig kunnskap og føre til faglig utvikling hos en av Arkivforbundets medlemsorganisasjoner. Søknad sendes til: post@arkivforbundet.no

Arkivpolitikk
Arkivpolitikk

Vi er en fagpolitisk og landsdekkende interesseorganisasjon  jobber for å fremme bevaring og formidling av kommunale arkiver og privatarkiver, samt heve den faglige kvaliteten på dette arbeidet. I dag er vi den eneste organisasjonen som jobber spesifikt med disse spørsmålene. Vi vil jobbe for å få til et arkivløft.

Arkivdagen
Arkivdagen

Over hele verden forener fagfolk i arkivmiljøet seg den 9. juni for å få deg til å forstå viktigheten av å støtte arkiver og profesjonen. Datoen ble valgt for å minnes når ICA ble opprettet i regi av UNESCO i 1948. Tema i 2023 er; Arkiver om dyr.

Høringsuttalelse til Ytringsfrihetskommisjonens utredning

Arkivforbundet er positive til flere av anbefalingene som kommer fra Ytringsfrihetskommisjonens utredning. Vi har i høringen lagt vekt på de områder arkivfeltet kan bidra til å oppnå målsettingene om ytringsfrihet, en åpen forvaltning og en saksbehandling som sikrer at vesentlig dokumentasjon blir ivaretatt.

Landsmøte i Arkivforbundet

Arkivforbundet sitt landsmøte vil være den 27. februar på Microsoft Teams fra klokken 12:00 – 13:30. Frist for å sende inn forslag til landsmøte er den 1. februar. Vi inviterer til innspillsmøte om handlingsprogrammet den 16. januar fra 12:00 – 13:00, også digitalt.

Påmelding til Privatarkivkonferansen 2022

Nå er det mulig å melde seg på til årets Privatarkivkonferanse 2022. Se også program.

Landsmøte i Arkivforbundet event 27/02-2023
location_on Microsoft Teams
message Landsmøte i Arkivforbundet på Microsoft Teams fra 12:00 - 13:30.
event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
share