Styre

Ranveig Låg Gausdal
Styreleder
Oslo byarkiv, Byarkivar
Tlf: 934 56 486
ranveig.gausdal@kul.oslo.kommune.no

Cecilie Lintoft
Styrenestleder
Oslo byarkiv, Seniorkonsulent
Tlf: 924 42 311
cecilie.lintoft@kul.oslo.kommune.no

Runar Jordåen
Styremedlem
Skeivt arkiv, Førstebibliotekar
Tlf: 900 68 573
Runar.Jordaen@uib.no

Jan Tore Helle
Styremedlem
Bergen byarkiv, Byarkivar
Tlf: 922 03 456
Jan.Helle@bergen.kommune.no

Mads Langnes
Styremedlem
Romsdalsmuseet, Førstekonservator
Tlf: 951 29 067
mads@romsdalsmuseet.no

Marit Stranden
Styremedlem

Tlf: 415 62 427

maritstranden123@gmail.com

Bård Raustøl
Styremedlem
Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA), Rådgiver
Tlf: 922 17 220
raustol@ikava.no

Åsta Vadset
Styremedlem
Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (IKAMR), Rådgiver (privatarkiv)
Tlf: 408 54 153
asta.vadset@ikamr.no

Gunnhild S. Engstad
Styremedlem
IKA Finnmark IKS, Daglig leder
Tlf: 926 71 905
gunnhild@ikaf.no

Vararepresentanter

Bjørg Ida Berget
1. Vara
Fylkesarkivet i Oppland, Arkivar
Tlf: 482 17 543
Bjorg.Ida.Berget@oppland.org

Ingebjørg K. Eidhammer
2. Vara
Norsk Teknisk Museum, Konservator
Tlf: 924 36 349
Ingebjorg.Eidhammer@tekniskmuseum.no

Landsmøtet i Arkivforbundet event 19/05-2020
location_on Microsoft Teams
message Landsmøtet til Arkivforbundet - 13:00-15:00
KAI-konferansen event 15/09-2020 - 16/09-2020
location_on Vulkan Arena og Scandic Vulkan
message Oslo byarkiv i samarbeid med Arkivforbundet inviterer til KAI-konferansen 2020 for landets kommunearkivinstitusjoner. Ledermøtet arrangeres dagen før.
Privatarkivkonferansen event 30/11-2020 - 01/12-2020
location_on Thon Hotel Storo
message Privatarkivkonferansen 2020.
share