Kontakt

Adresse:
Arkivforbundet
c/o Oslo byarkiv
Maridalsveien 3
0178 Oslo

E-post: post@arkivforbundet.no

Tlf:
0047 – 996 94 577 (generalsekretær Kjetil Landrog)

Fakturaadresse
Arkivforbundet
c/o Azets Insight AS
Postboks 8930
7439 Trondheim

Faktura på e-post
invoice.848663@vismabpo.no

Nettsider:
www.arkivforbundet.no

Organisasjonsnummer:
978610692

share