Workshop om veiledning i digital arkivdanning og arbeidet med langtidsbevaring event 07/12-2017
location_on Riksarkivet, Wergelandssalen, Folke Benadottes vei 21 , oslo

Påmelding innen 4. desember til Helena Eriksson, heleri@arkivverket.no. Opplys om eventuelle allergier.

Program
Kaffe fra 09.30
10.00 – 10.05 Ellen Røsjø: Velkommen

10.05 – 10.50 Anja Jergel Vestvold: Presenterer veiledningen Arkivdanning og bevaring av privatarkiv fra en

SAMDOK-arbeidsgruppe og bidrar med erfaringer fra arbeidet og fra privat sektor.

10.50 – 11.00 Spørsmål og kommentarer.

11.00 – 11.45 Tor Are Johansen: Arbeiderbevegelsens arkiv sitt arbeid overfor arkivskapere i fagbevegelsen for å sikre at det kan bli arkiver å bevare.

11.45 – 11.55 Spørsmål og kommentarer.

1155 – 1240 Enkel lunsj

12.40 – 13.25 Sigrun Rasmussen: Offentlig arkivregelverks overføringsverdi for private virksomheter.

13.25 – 13.35 Spørsmål og kommentarer.

13.35 – 14.30 Diskusjon og oppsummering.

 

KAI-konferanse event 25/09-2018 - 27/09-2018
location_on Clarion Hotel The Edge - Tromsø
message KAI-konferanse - Arkiv Troms er arrangør
Norsk Lydarkivkonferanse 2018 event 22/10-2018 - 23/10-2018
location_on Rockheim, Trondheim
message Årets lydarkivkonferanse har fått tittelen Lydarkiv fra A til Å.
Styremøte i Arkivforbundet event 21/11-2018 - 22/11-2018
location_on Oslo byarkiv, Maridalsveien 3
message Styremøte i Arkivforbundet
share