Landsmøtet i Arkivforbundet event 19/05-2020
location_on Microsoft Teams
message Landsmøtet til Arkivforbundet - 13:00-15:00

Arkivforbundet vil arrangere Landsmøte i Arkivforbundet fra klokken 13:00-15:00 den 19. mai over Microsoft Teams. Det er kun en fra hver institusjon som kan delta med stemmerett (styremedlemmer i Arkivforbundet vil også delta med forslag og talerett). Den som institusjonen ønsker skal representere dem på landsmøte må sende dette til post@arkivforbundet.no innen den 18. mai med navn og e-post (for å kunne koble til arrangementet).

Grunnen til at Arkivforbundet for første gang gjennomfører landsmøte på denne måten er korona-pandemien. Det var planlagt å arrangere landsmøte i forbindelse med Privatarkivkonferansen, men det er nå utsatt til 30.november – 1.desember.

Det gis en frist til å sende inn forslag til landsmøte den 14. april. Forslagene vil så behandles på Arkivforbundets styremøte den 23. april. Det vil så bli sendt ut en ny innkalling til dere med sakspapirer tre uker før landsmøte.  Med innkallingen skal det følge årsmelding, revidert regnskap, forslag til budsjett, strategiplan og handlingsplan, valgkomiteen sin innstilling, eventuelle forslag fra styret og styret sin innstilling i saker fremmet av medlemmer.

Det vil rett i etterkant av landsmøte bli gjennomført et konstituerende styremøte.

Landsmøtet i Arkivforbundet event 19/05-2020
location_on Microsoft Teams
message Landsmøtet til Arkivforbundet - 13:00-15:00
KAI-konferansen event 15/09-2020 - 16/09-2020
location_on Vulkan Arena og Scandic Vulkan
message Oslo byarkiv i samarbeid med Arkivforbundet inviterer til KAI-konferansen 2020 for landets kommunearkivinstitusjoner. Ledermøtet arrangeres dagen før.
Privatarkivkonferansen event 30/11-2020 - 01/12-2020
location_on Thon Hotel Storo
message Privatarkivkonferansen 2020.
share