KAI-konferansen event 15/09-2020 - 16/09-2020
location_on Vulkan Arena og Scandic Vulkan
message Oslo byarkiv i samarbeid med Arkivforbundet inviterer til KAI-konferansen 2020 for landets kommunearkivinstitusjoner. Ledermøtet arrangeres dagen før.

Påmeldingsend


Call for papers
Oslo byarkiv i samarbeid med Arkivforbundet inviterer til KAI-konferansen 2020 for landets kommunearkivinstitusjoner. Konferansen vil være på Scandic Vulkan og Vulkan Arena i Oslo 15.-16. september. Ledermøtet arrangeres dagen før.

Vi ønsker en konferanse som:
– Tar for seg arkiv fra danning til depot.
– Viser sammenhengen mellom danning av arkiv i dag og historisk arkiv i morgen.
– Løfter fram muligheter og utfordringer for framtidas arkiver og arkivarer.
– Drøfter muligheter for oss og brukerne.
– Gir fornyet tro på egen rolle.

Innledende presentasjoner
Vi ønsker innspill til problemstillinger og foredragsholdere til innledende presentasjoner på inntil 60 minutter med følgende tema:

1. Kommunearkivenes samfunnsoppdrag
Hvilket samfunnsoppdrag har kommunearkivene? Innledningen skal danne grunnlag for panelsamtale med tema: Hvem er vi til for og hvem er våre oppdragsgivere?

2. Kan vi ikke bare glemme det?
Retten til å bli husket eller retten til å bli glemt. Dokumentasjonskrav vs bevaring og krav til sletting.

Panelsamtaler
Vi ønsker forslag til problemstillinger og deltakere i følgende panelsamtaler:

1. Hvem er arkivene til for?
Vi ønsker debatt om arkivenes samfunnsrolle. Hvem er våre oppdragsgivere, er det byråd/rådmann, lederne, lovgivning eller er det skattebetalerne og brukerne? Og hva mener brukerne, programleverandører, forskere, journalister, slektsforskere, politikere, studenter, naboer i konflikt eller barnet med barnevernsmappen?

2. Arkivsektoren 2030
Arbeidsdeling, fellesløsninger og digitalisering – hvordan ser framtida ut?

Parallellsesjoner
Vi ønsker forslag til seks parallellsesjoner fordelt på to dager med følgende tema:

1. Formidling
2. Samarbeid og fellesløsninger
3. Digitalisering og automatisering
4. Dokumentforvaltning
5. Digital langtidsbevaring
6. Rettighetsdokumentasjon og innsyn

Vi håper KAI-konferansen 2020 vil ha et program som er relevant for hele kommunearkivfeltet. Dine innspill er avgjørende. Vi ønsker tilbakemeldinger fra både depotarkiv og arkivdanningsmiljøene. Vi ber om svar innen 1. februar på e-post: postmottak@kul.oslo.kommune.no

På forhånd takk!

Landsmøtet i Arkivforbundet event 19/05-2020
location_on Microsoft Teams
message Landsmøtet til Arkivforbundet - 13:00-15:00
KAI-konferansen event 15/09-2020 - 16/09-2020
location_on Vulkan Arena og Scandic Vulkan
message Oslo byarkiv i samarbeid med Arkivforbundet inviterer til KAI-konferansen 2020 for landets kommunearkivinstitusjoner. Ledermøtet arrangeres dagen før.
Privatarkivkonferansen event 30/11-2020 - 01/12-2020
location_on Thon Hotel Storo
message Privatarkivkonferansen 2020.
share