Minoritetsprosjektet

Minoriteter i offentlige arkiver

 

Prosjektet «Minoriteter i offentlige arkiver – en undersøkelse av minoritetskulturers plass i offentlige arkiver», har hatt som mål å undersøke minoritetenes møte med myndighetene i to lokalsamfunn i Nordreisa og Kistrand (Porsanger), og hvordan dette møtet nedfeller seg i skriftlige dokumenter i kommunenes arkiver spesielt. Prosjektet er gjennomført av Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) og er finansiert med støtte fra ABM-utvikling Norsk kulturråd, Troms fylkeskommune, Nordreisa kommune, Statsarkivet i Tromsø, IKA Troms, IKA Finnmark og LLP. Kaisa Maliniemi har vært prosjektleder og forsker og har også forfattet rapporten. Den fullstendige rapporten, Hva arkivene skjulte. En undersøkelse av kvensk og samisk i offentlige arkiver i Kistrand (Porsanger) og Nordreisa 1865 – 1948, er utgitt av ABM-media as. ABM-utvikling stod for utgivelsen av en kortversjon kalt Arkivdokumentene forteller. To kommuner – to typer minoritetspolitikk i form av ABM-skrift #65 som er utgitt på norsk i første omgang, og siden kommer på kvensk og samisk.

 

Rapporten kan gi ny forståelse av arkiv som dokumentasjon og primærkilder, og åpner nye perspektiver på arkivene som aktive samfunnsinstitusjoner. Den utdyper vår forståelse av hva arkiv kan brukes til. Prosjektet er interessant ut fra et demokratiperspektiv. Undersøkelsen har gitt nye kunnskaper om lokalforvaltningen i et flerkulturelt og flerspråklig samfunn i en periode der vi ellers har lite kunnskaper om kontakten mellom minoritetene og myndigheter. Blant annet viser undersøkelsen at personer med tilhørighet til kulturelle og språklige minoriteter i noen grad kunne kommunisere med myndighetene på sitt eget språk. På denne måten får tause grupper stemmer, slik det oppsummeres i rapportens siste kapittel.

 

Tidligere ukjente kvenske dokumenter, som er funnet gjennom systematiske undersøkelser av arkivene i Nordreisa og Kistrand, gir ny og verdifull kunnskap om det kvenske språket. Dette viser også at kommunale arkiv kan være en kilde til språksosiologiske undersøkelser og til kunnskap om utviklingen av minoritetsspråk og bruken av disse. Funnene av de kvenske dokumentene fra 1867 og framover, kan betegnes som både viktige og oppsiktsvekkende.

 

 

 

Arkiv og arkivdokumenter som fortelling om makt og avmakt, majoritet og minoritet er et viktig perspektiv i rapporten. I disse analysene knytter forfatteren an til postmoderne og samfunnsorientert arkivteori, og rapporten er i så måte et sjeldent teoretisk bidrag i den norske arkivverden. Forfatteren har støtt på, og redegjør for, store og ubegrunnede hindringer i arbeidet med å identifisere og utnytte kildemateriale med stor relevans for undersøkelsen. Et viktig resultat av prosjektet er derfor at det har synliggjort behovet for endring av regelverk og rutiner for innsyn i kommunale arkiver.

 

 

Hovedrapporten, Kaisa Johanna Maliniemi: «Hva arkivene skjulte – en undersøkelse av kvensk og samisk i offentlige arkiver i Kistrand (Porsanger) og Nordreisa 1865-1948«,  kan bestilles hos LLP sitt sekretariat for kr 275+porto.

Rapporten kan også bestilles av ABM-media
ISBN: 978-82-997932-3-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivforbundet