Arkivforbundet sin skriftserie

LLP sin skriftserie

I LLP sin skriftserie er det utarbeidd tre hefter. Disse vil snart legges ut i elektronisk format.

Lokalt arkivarbeid

Heftet «Lokalt arkivarbeid» inneheld materiale til eit kurs med samme navn der målet er å gje deltakeranene ei grunnleggjande innføring i arkivarbeid. Heftet og kurset er delt i fire hovedemner:
– Lokale arkivinstitusjonar sine oppgåver og organisering
– Rutiner for mottak av arkiv
– Prinsipp for ordning og katalogisering av arkiv
– Reglar for innsyn og formidling av arkiv

 

 

Arkivarbeid i museene

 • «Arkivarbeid i museene» inneheld eit kurs der målet er å gje innføring og rettleiing til tilsette i musea som har ansvar for arkivarbeid. Heftet og kurset er delt i ni hovedemne:
 • – Kva er eit privatarkiv
  – Kva lover og retningslinjer gjeld
  – Kva stillast av krav til arkivlokale
  – Rutiner ved mottak av arkiv
  – Prinsipp for bevaring
  – Prinsipp for ordning og katalogisering
  – Elektroniske arkiv
  – Formidling
  – Arkivet si rolle i forsking og dokumentasjon

 

Arkivarbeid i bibliotekene

Heftet «Arkivarbeid i bibliotekene» inneheld eit kurs der målet er å gje tilsette i bibliotek ei innføring og rettleiing i arkivarbeid. Kurset dekker fylgjande tema:

– Lover og retningslinjer
– Bevaringspolitikk og bevaringsplanar
– Behandling av ulike typar arkiv
– Bevaring, ordning og registrering av ulike typer materiale
– Praktisk behandling og bruk av arkivmaterialet.


 

Arkivforbundet