Godt besøkt seminar om høring til ny arkivlov
Godt besøkt seminar om høring til ny arkivlov

Over 40 deltakere var samlet på Oslo byarkiv for å være med på Arkivforbundet sitt høringsseminar om ny arkivlov. Seminaret ble også tatt opp direkte på film og også der var det i overkant av 40 deltakere som fulgte med underveis under direkteopptaket.

NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø — Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver. Formålet med høringen er å få høringsinstansenes syn på de enkelte bestemmelser i Arkivlovutvalgets lovutkast. Departementet ber om at det framgår klart av høringssvaret hvilke paragrafer i lovutkastet høringsuttalelsene gjelder. Høringsfristen er 2. desember 2019.

Vi har nå tilgjengelig de ulike PowerPoint i PDF
Seniorrådgiver i Arkivverket og sekretær for NOUen Anna Malmø-Lund.
Tidligere byarkivar i Oslo og seniorrådgiver i Arkivverket Bjørn Bering.
Arkivsjef i Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Turid Holen: Kommunalt og regionalt perspektiv!
Seksjonssjef på arkiv hos Politidirektoratet og medlem av landsstyret i Norsk Arkivråd Liv Heidi Siljebråten: Dokumentasjon i forvaltningen.
Senior Consulting Manager i Sopra Steria Kristine Brorson: Digitale prosesser.
Fagdirektør Bevaringsvurdering og privatarkiv Anne Aune: Privatarkiv.


Industridokumentasjon og bedriftsarkiv i fokus event 25/11-2019 - 26/11-2019
location_on Norsk Teknisk Museum, Oslo
message I samarbeid med Arkivforbundet, de nasjonale museumsnettverkene for teknologi og industrihistorie, og for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie, inviterer SIKA (Seksjon for industri, kommunikasjon og anlegg i Norges museumsforbund) til seminar hvor dokumentasjon av industri- og kulturminner, og bevaring av bedriftsarkiv, er hovedtema.
Konferanse om spesialsamliner i bibliotekene event 11/12-2019 - 12/12-2019
location_on Bergen
message Ved landets ulike bibliotek (folke-, universitets- og organisasjonsbibliotek) finnes det mange spesialsamlinger og arkiver
share