Arkivforbundet offentliggjør tildeling av stipend 2019
Arkivforbundet offentliggjør tildeling av stipend 2019
  1. Aust-Agder museum og arkiv IKS ved Anne Gaaserud og Egil Blomsø tildeles 10.000 kroner.
  2. Finnmark Fylkeskommune ved Evy Andersen tildeles 15.000 kroner.
  3. Sogn og Fjordane fylkeskommune tildeles 25.000 kroner.

Det var ved søknadsfristen 15. april hele 12 søknader. Det var mange gode søknader men styret landet på å dele 50.000 kroner på tre av søknadene.

Aust-Agder museum og arkiv IKS vil ved Anne Gaaserud og Egil Blomsø delta på en Archivematica Campen seminar i CERN i Sveits fra 22.-24. oktober. Målet er å bruke verktøyet til å ta vare på digitalt skapte arkiver fra foreninger i Aust-Agder.

Finnmark Fylkeskommune ved Evy Andersen fra Finnmark Fylkeskommune vil delta på en studietur til Preus museum for å lære å håndtere ulike fotomaterialer, og kunnskap ift. foto om samisk dagligliv.

Studietur til København for de ansatte på Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane for å lære om erfaringer med regionreform og digital formidling.

KAI-konferansen 2019 event 17/09-2019 - 19/09-2019
location_on Clarion Hotel - Stavanger
message Interkommunalt Arkiv i Rogaland og Stavanger byarkiv arrangerer årets KAI-konferanse fra 17.-19. september.
Work-shop om Arkivlovutvalget event 24/09-2019
location_on Oslo
message Vi vil ta opp ulike tema ift. arkivlovutvalget
Konferanse om spesialsamliner i bibliotekene event 11/12-2019 - 12/12-2019
location_on Bergen
message Ved landets ulike bibliotek (folke-, universitets- og organisasjonsbibliotek) finnes det mange spesialsamlinger og arkiver
share