Brukerforumet ble godt besøkt
Brukerforumet ble godt besøkt

Vi hadde minst like mange deltakere som fulgte med på video sammenlignet med deltakere som deltok på møte. Det ble gitt kommentarer underveis fra de som fulgte med over nettet, og deltakerne som var på møte hadde også flere synspunkter og spørsmål rundt programvaren Asta, Arkivportalen og ønsker for brukermedvirkning.

Brukerforumet ble også tatt opp på video! Vi fikk støtte fra Arkivverket under prosjekt- og utviklingsmidlene til å gjennomføre brukerforum og til å etablere et brukerråd. Det ble i 2018 gjennomført det første brukerforumet, og etablert et brukerråd.

Industridokumentasjon og bedriftsarkiv i fokus event 25/11-2019 - 26/11-2019
location_on Norsk Teknisk Museum, Oslo
message I samarbeid med Arkivforbundet, de nasjonale museumsnettverkene for teknologi og industrihistorie, og for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie, inviterer SIKA (Seksjon for industri, kommunikasjon og anlegg i Norges museumsforbund) til seminar hvor dokumentasjon av industri- og kulturminner, og bevaring av bedriftsarkiv, er hovedtema.
Konferanse om spesialsamliner i bibliotekene event 11/12-2019 - 12/12-2019
location_on Bergen
message Ved landets ulike bibliotek (folke-, universitets- og organisasjonsbibliotek) finnes det mange spesialsamlinger og arkiver
share