Utlysning prosjekt- og utviklingsmidler 2018
Utlysning prosjekt- og utviklingsmidler 2018

Arkivverket inviterer til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. Søknadsfrist 15. september 2018.

Målgruppen er offentlige og private institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Statlige institusjoner og forvaltningsvirksomheter kan som hovedregel ikke være prosjekteiere og tilskuddsmottakere, men vil kunne være samarbeidspartnere i prosjekter som får støtte.

Utlysningen med innsatsområder og kriterier er utformet på grunnlag av føringer i Kulturdepartementets brev til Arkivverket om tippemidler til arkivutvikling. Et sentralt punkt i disse føringene er at kr. 8 mill. av en samlet ramme på kr. 12. er øremerket privatarkiv, det vil si både til utviklingsprosjekter på privatarkivfeltet og til konkrete bevarings- og formidlingstiltak.

Les mer på Arkivverket sin nettside

KAI-konferanse event 25/09-2018 - 27/09-2018
location_on Clarion Hotel The Edge - Tromsø
message KAI-konferanse - Arkiv Troms er arrangør
Norsk Lydarkivkonferanse 2018 event 22/10-2018 - 23/10-2018
location_on Rockheim, Trondheim
message Årets lydarkivkonferanse har fått tittelen Lydarkiv fra A til Å.
Styremøte i Arkivforbundet event 21/11-2018 - 22/11-2018
location_on Oslo byarkiv, Maridalsveien 3
message Styremøte i Arkivforbundet
share