Utlysning prosjekt- og utviklingsmidler 2018
Utlysning prosjekt- og utviklingsmidler 2018

Arkivverket inviterer til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. Søknadsfrist 15. september 2018.

Målgruppen er offentlige og private institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Statlige institusjoner og forvaltningsvirksomheter kan som hovedregel ikke være prosjekteiere og tilskuddsmottakere, men vil kunne være samarbeidspartnere i prosjekter som får støtte.

Utlysningen med innsatsområder og kriterier er utformet på grunnlag av føringer i Kulturdepartementets brev til Arkivverket om tippemidler til arkivutvikling. Et sentralt punkt i disse føringene er at kr. 8 mill. av en samlet ramme på kr. 12. er øremerket privatarkiv, det vil si både til utviklingsprosjekter på privatarkivfeltet og til konkrete bevarings- og formidlingstiltak.

Les mer på Arkivverket sin nettside

Erfaringsseminar for prosjekt- og utviklingsmidlene event 14/05-2019
location_on Riksarkivet
message Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. Tenker din institusjon søke utviklingsmidler for privatarkiv i 2019? Da kan du la deg inspirere og lære av andres erfaringer med slike prosjekter de siste åra.
share