Arkivdagen
Arkivdagen

Arkivdagen er et samarbeid mellom arkiver i hele Norden og omfatter alle typer av arkivinstitusjoner. Hensikten med Arkivdagen er å vekke interesse for arkivene som samfunnets minne – både for fortid og framtid. Arkivforbundet og Arkivverket deltar i nettverket for Arkivdagen. Arkivdagen 2018 må gjennomføres en dag i uke 45 (5.-11. november) 2018.

Tema Arkivdagen 2018 – I nyhetenes interesse 
I løpet av uke 45, 5. – 11. november vil arkivinstitusjoner, museer, biblioteker m.fl. markere Arkivdagen. Temaet kan ta opp dagsaktuelle spørsmål knyttet til informasjon og dokumentasjon, f. eks innsyn, personvern, autentisitet, «fake news» o.l. der arkivene har en viktig rolle å spille i samfunnet. Temaet kan også peke på historiske begivenheter lokalt, nasjonalt eller internasjonalt som har vært i nyhetens interesse og som er dokumentert gjennom kilder i arkivene. Arkiver etter presse og media kan være relevante i så måte; hvordan er nyhetsmedienes virksomhet dokumentert for ettertiden?

Last ned logo for Arkivdagen 2018

Tidligere tema for Arkivdagen i Norge (2001-2018)

Styremøte i Arkivforbundet event 21/11-2018 - 22/11-2018
location_on Oslo byarkiv, Maridalsveien 3
message Styremøte i Arkivforbundet
share