Søknadsrekord for arkivutviklingsmidler
Søknadsrekord for arkivutviklingsmidler

Hele 122 søknader med samlet søknadssum på nær 52 millioner
Arkivverket har mottatt hele 122 søknader om arkivutviklingsmidler for 2017. Samlet søknadssum er på nær 52 millioner kroner. Totalt er det kommet inn 92 søknader om arkivutviklingsmidler til privatarkivprosjekter. Blant disse kommer 37 av søknadene fra museer og 19 fra kommunale arkivinstitusjoner (KAI).

I en pressemelding fra Arkivverket står det at søknadsmassen reflekterer at det er økt oppmerksomhet om arkiv som kilder til kunnskap om regional kulturarv og kulturutvikling. Det er stor bredde på det materialet bevaringsinstitusjonene ønsker å sikre for ettertiden, både tematisk, og med hensyn til samfunnssektorer.

– Det er en enorm interesse for både utviklingsprosjekter og konkrete bevaringstiltak i alle deler av landet. Et tydelig trekk er at både museumssektoren og fylkeskommunale/kommunale arkivinstitusjoner i økende grad engasjerer seg i å bevare og formidle arkiv som dokumenterer privat samfunnssektor. Det dreier seg i stor grad om bedrifter og organisasjoner som har hatt stor betydning for næringsliv og kultur, både nasjonalt, regionalt og lokalt, sier fagdirektør Lars Jørgen Sandberg i Arkivverket.

Stort behov for prosjekt- og utviklingsmidler
– 10 millioner var en god start, og økningen til privatarkiver fra to til seks millioner viste seg å være helt nødvendig. Men da midlene fortsatt er langt lavere enn behovet i arkivsektoren så ønsker vi i Arkivforbundet at støtten trappes opp som ledd i et etterlengtet arkivløft, sier generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog.

Her kan dere lese hele søkerlisten.

 

Privatarkivkonferansen 2018 event 12/03-2018 - 13/03-2018
location_on Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass)
message Privatarkivkonferanse 2018
Landsmøte 2018 for Arkivforbundet event 12/03-2018
location_on Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass)
message Landsmøte 2018
Nordiske arkivdager 2018 event 23/05-2018 - 25/05-2018
location_on Hilton Reykjavik Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík
message Nordiske arkivdager arrangerer hvert tredje år.
share