Utdeling av stipend for 2017

Foto: Adobe Stock

Det var åtte søknader om å få stipend og styret besluttet og gi til tre av dem. Stipendet var på 30.000 kroner.

1. Rørosmuseet – Museene i Sør-Trøndelag: Arkivstudier om handels-historien på Røros. Det ble søkt til prosjektet Handels-monopol eller frihandel? Arkivstudier vedrørende handels-historien på Røros. Prosjektet er tenkt gjennomført ved studier av arkivmateriale i offentlige og private arkiv fra perioden 1650-1800 som en forstudie til et større forskningsprosjekt. Sum de har fått tildelt er 15.000 kroner.

2. KUBEN – Aust-Agder museum og arkiv: Støtte til en nettbasert quiz. Quizen vil ta utgangspunkt i arkivene som KUBEN forvalter og omfatte både kommunale og private arkiver. Quizen skal være operativ på flere plattformer og kunne brukes i en mal som kan lage flere arkivbaserte quizer. Formålet er å øke interessen og bruken av arkivene som er oppbevart på KUBEN. Planen er å bruke KUBENs kunnskaps-portal: avtrykk.no som plattform og spre quizen gjennom sosiale medier. Sum de har fått tildelt er 10.000 kroner.

3.  Foreløbig hemmelig. Vinneren er orientert. Da den ene søkeren har et prosjekt gående som innebærer et overraskelse moment har vi valgt å holde det hemmelig inntil videre hvem som har fått tildelt 5000 kroner.

Arkivforbundet gratulerer!

Innkalling til Arkivforbundets landsmøte

Arkivforbundet innkaller med dette til landsmøte for 2017, tirsdag 4. april kl 16.30. Møtet finner sted på hotell Scandic St. Olavs plass, Oslo, i forbindelse med Privatarkivkonferansen 2017.

Landsmøtet er høyeste organ i Arkivforbundet. Landsmøtet er offentlig. Stemmerett på landsmøtet har en representant fra hver institusjon med fullt medlemskap. Personlige medlemmer og representanter fra assosierte medlemmer har ikke stemmerett på landsmøtet, men kan velges til verv i Arkivforbundet.

Har kan du laste ned alle landsmøtepapirene i et samlet dokument – Alle landsmøtepapirene samlet

Saksliste til landsmøte – Saksdokument
Sak 1.1. Konstituering. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokollen fra møtet.
Sak 1.2. Forretningsorden. Saksdokument

Sak 2. Årsmelding 2016. Saksdokument

Sak 3 Revidert regnskap 2016
Sak 3.1. Godkjenning av revidert regnskap. Saksdokument
Sak 3.2. Årsregnskap 2016 – signert. Saksdokument
Sak 3.3. Styrets årsberetning – signert. Saksdokument
Sak 3.4. Revidert regnskap – merknad fra styret. Saksdokument
Sak 3.5. Revisjonsberetning fra PwC – signert. Saksdokument

Sak 4. Fastsetting av kontingent. Saksdokument

Sak 5. Budsjett 2017. Saksdokument

Sak 6. Handlingsplan 2017. Saksdokument

Sak 7. Forslag fremmet av medlemmer eller styret. Saksdokument
Se vedtektene her.

Sak 8. Valg av styret med innstilling fra valgkomiteen. Saksdokument

Sak 9. Valg av valgkomite etter forslag fra styret. Saksdokument

Meld deg på privatarkivkonferansen

Du kan nå melde deg på Privatarkivkonferansen 2017.

Konferansen vil foregå på hotell Scandic St. Olavs Plass i Oslo 4.-5. april.

Arkivforbundet, i samarbeid med Arkivverket,  Norges Museumsforbund og Oslo byarkiv inviterer til årets privatarkivkonferanse. Arkivforbundets landsmøte 2017 blir avholdt i forbindelse med konferansen.

På programmet har en bolker om grenseoverskridende samarbeid av privatarkiver, finansiering av privatarkiv, lyd i arkiv og formidling til folket. Forfatter Tor Bomann-Larsen vil avslutte programmet med å fortelle om sitt arbeid med bøkene om kong Haakon og dronning Maud.

Programmet til: Privatarkivkonferansen 2017

Kostnader
Konferansen inkludert festmiddag: 3780 kroner
Konferansen uten festmiddag: 2790
Deltakelse en av dagene koster: 1395 kroner
Festmiddag koster: 990 kroner

Studentpriser (send ved ditt studentbevis): 800 kroner per dag. Middag også 800 kroner for en student.

Reise og opphold på hotell må ordnes selv
Vi har rabatt på Scandic St. Olavs plass. For å sikre seg hotellrom bør en bestille rom tidlig med vår rabattkode. Husk riktig dato! Dere går inn på www.scandichotels.com  og oppgir koden BARB040417. For å være sikret rom på hotellet bestill før 13. mars.

Påmelding
Påmelding gjøres til post@arkivforbundet.no. Det som det må informeres til oss om er: hvor mange fra dere som vil komme og hvor mye av programmet det vil deltas på slik at vi kan sende dere en faktura.

Legg ved navnet på arbeidsplassen, fakturaadresse og navn på deltakerne. Gjerne også tittel, e-post og mobilnummer.

Legg også ved i bestillingen inn eventuelle allergier ved mat slik at vi kan varsle hotellet.

Informer gjerne også om hvem av dere som vil delta på omvisning på Teknisk Museum – Grossraum – tvangsarbeid bygget landet under krigen.