Teatersjefane Fahlstrøm – stipendrapport frå Benedikte Berntzen

Johan FahlstrømBenedikte Berntzen ved Nasjonalbiblioteket er ein av fire stipendmottakarar i 2015. Ho vart tildelt kr. 10 000 til sitt prosjekt.

Berntzen sitt prosjekt omhandlar vidareutvikling av arkiva etter teatersjefane Johan og Alma Fahlstrøm, å lyfte fram norsk teaterhistorie og heve denne kunnskapen for ei brei lesargruppe. Ekteparet Fahlstrøm var teatersjefar ved ei rekkje privatteater, som Centralteatret og Fahlstrøms Theater i Eldorado. Prosjektet har ein teknisk-fagleg del og ein del for utarbeiding av fagleg artikkel som vil søkjast publisert i eit fagleg tidsskrift. LLP sine løyvde stipendmidlar er øyremerkja den delen av prosjektet som omhandlar utarbeiding av fagleg artikkel.

Alma Fahlstrøm kilde Oslobilder.noBenedikte Berntzen har no levert rapport frå prosjektet. Sjølve artikkelen vil bli lagt ut etter at den først er publisert i eit tidsskrift.

Les Rapporten:
Rapport – arkiva etter teatersjefane Johan og Alma Fahlstrøm

Foto:
Øvst: Johan Fahlstrøm, ukjent fotograf. Kjelde: Oslobilder.no
Lisens: Creative Commons
Under: Alma B. Fahlstrøm, teikna av Johan Fahlstrøm. Kjelde: Oslobilder.no
Lisens: Creative Commons
Privatarkivkonferansen 2018 event 12/03-2018 - 13/03-2018
location_on Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass)
message Privatarkivkonferanse 2018
Landsmøte 2018 for Arkivforbundet event 12/03-2018
location_on Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass)
message Landsmøte 2018
Nordiske arkivdager 2018 event 23/05-2018 - 25/05-2018
location_on Hilton Reykjavik Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík
message Nordiske arkivdager arrangerer hvert tredje år.
share