Tom Oddby er ny styreleiar i LLP

LLP holdt sitt årlege landsmøte i Bergen 13. april, der valkomiteen sitt framlegg til styre vart einstemmig vedteke. Tom Oddby, byarkivar i Drammen, er ny leiar i LLP. Det nye styret har på konstituerande styremøte valt Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv, til nestleiar. Elin Østevik er nytt styremedlem. Østevik representerar Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Ole Martin Rønning (Arbark) og Karin Gjelsten (Bergen Byarkiv) har takka ja til ein ny periode. Styremedlemene Mads Langnes (Romsdalsmuseet) og Petter Høiaas (IKA-Kongsberg) var i år ikkje på val.

LLP sitt styre:

Tom Oddby

 

Tom Oddby
Styreleiar (2015-2017)
Drammen Byarkiv
Tlf: 32 04 66 99/92 04 56 12
tomodd@drmk.no

 

Foto Cecilie Lintoft

 

Cecilie Lintoft
Nestleiar (2014-2016)
Oslo byarkiv
Tlf: 23 46 03 44/92 44 23 11
cecilie.lintoft@kul.oslo.kommune.no

 

Karin Gjelsten

 

Karin Gjelsten
Styremedlem (2015-2017)
Bergen Byarkiv
Tlf: 55 56 61 84/48 11 17 23
Karin.Gjelsten@bergen.kommune.no

 

20130222-215057-pic-614669117

 

Mads Langnes
Styremedlem (2014-2016)
Romsdalsmuseet
Tlf: 71 20 24 66/95 12 90 67
mads@romsdalsmuseet.no

 

Ole Martin Rønning

 

Ole Martin Rønning
Styremedlem (2015-2017)
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Tlf: 95 45 60 79
ole.martin.ronning@arbark.no

 

FullSizeRender

 

Petter Høiaas
Styremedlem (2014-2016)
IKA Kongsberg IKS
Tlf: 90 93 86 57
petter.hoiaas@ikakongsberg.no

 

IMG_0315

 

Elin Østevik
Styremedlem (2015-2017)
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Tlf: 57 63 80 53
elin.ostevik@sfj.no

 

 

Vararepresentantar

1. vara: Iselin B. Nerland 2015-2017
Folloarkivet
Tlf: 66 81 50 24/93 26 72 12
iselin.nerland@oppegard.kommune.no

tone_stakvik
Tone Stakvik
2. varamedlem (2014-2016)
IKA Trøndelag
Tlf: 46 85 42 76
tone.stakvik@ika-trondelag.no

 

Presentasjonar frå LLP sin landsmøtekonferanse 2015

229844197_3b1a7c78dc_zLLP arrangerte måndag 13. og tysdag 14. april landsmøtekonferansen «Et nytt norsk arkivlandskap!» , på Grand Hotel Terminus i Bergen.

Her kan du sjå foredragshaldarane sine presentasjonar.

«Et nytt norsk arkivlandskap!»
– Privatarkiv og kommunale arkiv: Hvor går vi? Strategier for utvikling og formidling

Konferansen tar opp de mange utfordringer privatarkiv og kommunale arkiv står overfor i tiden som kommer, og setter lys på strategiene som finnes og utvikles for å møte disse utfordringene. Det blir også vist eksempler på formidling av både kommunale og private arkiver.

Mandag 13. april

Åpningsforedrag ved Riksarkivar Inga Bolstad

«SAMDOK – kommunale arkiv»
Ingrid Nøstberg, Samdok kommunale arkiv, Riksarkivet

«En helhetlig samfunnsdokumentasjon»
Ellen Røsjø, Samdok privatarkiv, Riksarkivet

«Marcus – UB Bergens nye digitale system»
Bjørn-Arvid Bagge, Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

«Kveker-arkivet»
Jan Alsvik, Statsarkivet i Stavanger

Tirsdag 14. april

«Formidlingsstrategi som verktøy i arbeidet med formidling ved IKAH»
Anita Haugen Lie, Interkommunalt arkiv i Hordaland

«Kommunereformen – arkivenes mareritt – en deilig mulighet!»
Kjetil Reithaug, Statsarkivet i Kristiansand

«Skeivt arkiv»
Runar Jordåen og Hannah Gillow Kloster, Skeivt arkiv

«Innsynsløsningen til Bergen Byarkiv»
Olav Mjelde, Bergen Byarkiv

«Holocaust-senterets formidling av privatarkiver»
Jan Brustad, Holocaust-senteret

 

Foto: Ken Douglas: «Bergen» Lisens Flickr/Creative Commons