Kr. 10 000 i LLP-stipend til Skeivt arkiv

skeivtarkiv2

Etter å ha handsama innkomne stipendsøknader for 2014 har LLP sitt styre vedteke å løyve kr. 10 000 til Skeivt arkiv ved Avdeling for spesialsamlingar, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Stipendet skal nyttast som reisestøtte for prosjektleiar og to prosjektmedarbeidarar til konferansen «What is & how to do LGBT History», som vert halden i samband med LGBT History Festival i Manchester, Storbritannia 14.-15. februar 2015. Den har som føremål å «avdekke og forstå regionale, tidsmessige og ideologiske forskjeller i historiske forståelser av kjønn og seksualitet», med særleg fokus på mellom anna arkivretta forsking og avdekkjing av kjeldemateriale.

Skeivt arkiv sitt føremål med reisa er å utveksle kunnskap med tilsvarande fagmiljø i andre land, som allereie har arkivfagleg erfaring med kjeldemateriale knytta til skeiv historie, fremje sitt eige arbeid, og ta med seg internasjonal kompetanse på feltet tilbake til Noreg.

Skeivt arkiv vil levere rapport for reisa i form av eit innlegg på LLP sin landsmøtekonferanse 13.-14. april 2015.

Skeivt arkiv sine nettsider

Foto: Skeivt arkiv. Teamet bak Skeivt arkiv. —  Simon Mitternacht, Tone Hellesund, Heidi Dybwik-Rafto,Runar Jordåen og Hannah Gillow Kloster.

 

 

Arkivdagen 8. november

Flyer Arkivdagen 2014

På Arkivdagen inviterer arkivinstitusjonar deg inn i magasina, til å høyre foredrag eller besøke utstillingar som viser deg dokument og foto du aldri har sett før.

Arkivdagen er eit samarbeid mellom arkiv i hele Norden og omfattar alle type arkivinstitusjoner.

Tema for Arkivdagen har mellom anna vore Ver og klima (2010), Protest (2011), Møteplassar (2012) og Stemmer (2013). I 2014 er det ikkje noko felles tema, men for 2015 vil temaet vere Grenselaust. Norsk kulturråd er koordinator for arbeidet med Arkivdagen i Noreg, i samarbeid med Riksarkivet og Landslaget for lokal- og privatarkiv.

Oversikt over lokale arrangement

For arrangørar

«Call for papers» – LLP sin landsmøtekonferanse 2015

3612924691_958f8ec47a_mLLP arrangerer arkivfaglig landsmøtekonferanse i Bergen 13.-14. april 2015.

Overordnet tema er privatarkiv (dag 1) og kommunale arkiver (dag 2).

Konferansen tilbyr en felles arena for praktikere og forskere som er interessert i å utvikle og formidle kunnskap innen arkivfeltet.

Vi ønsker i den anledning å få innspill til aktuelle og ønskede tema eller konkrete foredrag. Ideer og utkast til innlegg/foredrag sendes LLP (postmottak@llp.no) innen 21. november.

LLP ønsker innledere og foredragsholdere velkommen.

 

(Foto: «Bergen». Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane/ Flickr Commons).