SAMDOK-konferansen og Privatarkivkonferansen 2014

Illustrasjoner strategiplan til designerSAMDOK-konferansen vert halden 15. – 16. oktober på Thon Hotel Oslo Airport, på Gardermoen. Arrangørar er Riksarkivet. Privatarkivkonferansen 2014 inngår i SAMDOK-konferansen som eigne sesjonar, og er eit samarbeid mellom Kulturrådet, Rikarkivet og Landslaget for lokal- og privatarkiv.

Årets tema er «Samarbeid for samla samfunnsdokumentasjon»

Første halvdel av onsdag 15. oktober vil SAMDOK-konferansen vere konsentrert om overordna tema. Resten av dagen går som parallellsesjonar med Privatarkivkonferansen 2014 som ein sesjon, Arkiv i e-forvaltning og Kommunale arkiv som den andre.

Torsdag 16. oktober held fram med fire parallellsesjonar fram til lunsj: Privatarkivkonferansen, Arkiv i e-forvaltning, Kommunale arkiv og LoCloud. Siste del av dagen føregår i plenum.

Program og påmeldingsskjema

Vel møtt i oktober!

Privatarkivkonferansen 2018 event 12/03-2018 - 13/03-2018
location_on Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass)
message Privatarkivkonferanse 2018
Landsmøte 2018 for Arkivforbundet event 12/03-2018
location_on Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass)
message Landsmøte 2018
Nordiske arkivdager 2018 event 23/05-2018 - 25/05-2018
location_on Hilton Reykjavik Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík
message Nordiske arkivdager arrangerer hvert tredje år.
share