Gjennomgang av Kulturrådet er klar

Bilder.Bergenbyarkiv 347Kulturdepartementet sette i desember 2013 ned ei utgreiingsgruppe med oppgåve å gjennomgå Kulturrådet si organisering og oppgåvesamansetning. Gruppa har no levert sine vurderingar og tilrådingar i ein rapport som vart overlevert Kulturminister Torhild Widvey måndag 2. juni.

På arkivfeltet tilrår utgreiingsgruppa at arkivutviklingsfeltet vert overført til Riksarkivaren.

«Utredningsgruppen mener at det er viktig med en avklaring av utviklingsansvaret på arkivfeltet, og vil hevde at dette ansvaret kan ivaretas på en god måte hos Riksarkivaren. Kulturrådets virksomhet på dette området, slik det fremstår i dag, er for liten til at det ligger noen avgjørende utviklingskraft i den.»

Gruppa vurderar at Kulturrådet likevel vil kunne støtte arkivrelaterte tiltak i framtida, då innanfor Norsk kulturfond.

Vidare tilrår gruppa at Post 74, driftstilskot, vert avvikla. Tiltak på denne posten som eignar seg for kunstfagleg vurdering vert tilrådd flytta over til Kulturfondet, medan dei øvrige tiltaka vert flytta over til andre postar på Kulturdepartementet sitt budsjett.

LLP mottek årleg støtte frå Post 74. I 2014 er LLP løyvd kr 519 000 i driftsstøtte.

LLP leverte innspel til utgreiingsgruppa i april.

Rapport – Gjennomgang av Norsk Kulturråd

Pressemelding – Kulturdepartementet 2. juni 2014

LLP sitt innspel – gjennomgang av Norsk Kulturråd

 

 

Privatarkivkonferansen 2018 event 12/03-2018 - 13/03-2018
location_on Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass)
message Privatarkivkonferanse 2018
Landsmøte 2018 for Arkivforbundet event 12/03-2018
location_on Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass)
message Landsmøte 2018
Nordiske arkivdager 2018 event 23/05-2018 - 25/05-2018
location_on Hilton Reykjavik Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík
message Nordiske arkivdager arrangerer hvert tredje år. Vi vil legge ved programmet når det er klart.
share