LLP sitt styre for perioden 2014-2016

495LLP arrangerte landsmøte i Oslo 18. mars. Valkomiteens si innstilling til styre for den neste perioden vart einstemmig vedteke.

Leiar Karin Gjelsten og nestleiar Tom Oddby, styremedlemene Turid Holen og Ole Martin Rønning var ikkje på val. Cecilie Lintoft og Mads Langnes vart gjenvalde for ein ny periode. Petter Høiaas, IKA Kongsberg, er ny styremedlem i år og er vald for perioden 2014-2016.

Landsmøtet vedtok å legge ned LLP sine fagseksjonar. Valkomiteens innstilling til fagseksjonar gjekk difor ut.

 

LLP sitt styre 

Karin Gjelsten. Styreleiar. 2013-2015
Bergen Byarkiv
Tlf: 55 56 61 84/48 11 17 23
Karin.Gjelsten@bergen.kommune.no

Tom Oddby. Nestleiar. 2013-2015
Drammen Byarkiv
Tlf: 32 04 66 99/92 04 56 12
tomodd@drmk.no

Petter Høiaas. 2014-2016
IKA Kongsberg IKS
Tlf: 90 93 86 57
petter.hoiaas@ikakongsberg.no

Mads Langnes. 2014-2016
Romsdalsmuseet
Tlf: 71 20 24 66/95 12 90 67
mads@romsdalsmuseet.no

Cecilie Lintoft. 2014-2016
Oslo byarkiv
Tlf: 23 46 03 49/90 47 53 28
cecilie.lintoft@kul.oslo.kommune.no

Ole Martin Rønning. 2013-2015
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Tlf: 95 45 60 79
ole.martin.ronning@arbark.no

Turid Holen. 2013-2015
Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS
Tlf: 38 14 55 93/92 82 19 45
holen@ikava.va.no

Vararepresentantar

1. vara: Marion Sørensen. 2013-2015
IKA Finnmark
marion@ikaf.no

2. vara: Tone Stakvik 2014-2016
IKA Trøndelag
tone.stakvik@ika-trondelag.no

 

 

Aalborg Universitet inviterar til MIR-seminar 3. april

Invitation til MIR seminar torsdag den 3. april 2014 kl. 10.00-16.00 på IVA Birketinget 6 i København

Strategier, organisation og tilgængeliggørelse i records management og arkiver                      

Det første hold studerende på MIR (Master i Informationsforvaltning og Records management) er blevet færdige. Aalborg Universitet/IVA vil gerne invitere til at dele nogle af de resultater, der er kommet ud af uddannelsen. Sammen med de nye masters i  informationsforvaltning og records management  har vi sammensat et program som præsenterer resultater fra projekter på studiet. Vi inviterer med udgangspunkt i oplæggene til en dialog om:

  • Hvordan kan offentlige arkiver hente inspiration fra records management?
  • Hvordan kan arkivfunktioner tænkes strategisk ind i en virksomhed eller organisation?
  • Hvordan får arkiver mere fokus på processer og læring internt i organisationen og i
    forhold til at nå ud til brugerne?
  • Hvordan tackles de udfordringer digitaliseringen stiller både til de administrative arkivfunktioner og de historiske arkiver?

Se mere i det vedhæftede Invitation til MIR seminar 3. april 2014 

Gratis tilmelding senest 27. marts 2014 til rikke@cgs.aau.dk   

Opent for nominasjonar til Norges dokumentarv

Bilder.Bergenbyarkiv 039

No kan du nominere dokument, arkivseriar eller arkiv til Norges dokumentarv. Nominasjonsfristen er 20. juni.

Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCO sitt Memory of the World-register. Norges dokumentarv skal synleggjere kulturarv i Noreg i form av mellom anna dokument, arkiv, manuskript og audiovisuelt materiale.

Les meir om korleis du kan nominere og få søkjarrettleiing:
Kulturrådet sine nettsider

Sjå kva som er innført i Norges dokumentarv:
Kulturrådet sine nettsider

Norges dokumentarv er og på Facebook:
Norges dokumentarv på facebook

Det er den norske komiteen for verdas dokumentarv som administrerar programmet i Noreg. Kulturrådet er sekretariat for komiteen.