Riksarkivet arrangerar SAMDOK-konferanse 3. – 4. desember

Riksarkivaren starta i januar 2013 opp arbeidet med oppfølgjing av arkivmeldinga, eit prosjekt som har fått namnet SAMDOK (samla samfunnsdokumentasjon). SAMDOK er delt inn i tre delprosjekt, eitt for kvart satsingsområde; kommunale arkiv, privatarkiv og arkiv i e-forvalting.

3. – 4. desember arrangerast det SAMDOK-konferanse på Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen.

Årets tema er arkiv i e-forvaltning. Ved hjelp av føredragshaldarar frå inn- og utland vil det presenterast eit breitt bilete av kva som rører seg på feltet. Tysdag 3. desember vil det handle om dei overordna tema, medan onsdag 4. desember skal det gjennom tre parallellsesjonar bli teke føre seg meir praktiske tilnærmingar og konkrete vinklingar.

Program til SAMDOK-konferansen 2013

Påmelding

SAMDOK-prosjektet

Privatarkivkonferansen 2018 event 12/03-2018 - 13/03-2018
location_on Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass)
message Privatarkivkonferanse 2018
Landsmøte 2018 for Arkivforbundet event 12/03-2018
location_on Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass)
message Landsmøte 2018
Nordiske arkivdager 2018 event 23/05-2018 - 25/05-2018
location_on Hilton Reykjavik Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík
message Nordiske arkivdager arrangerer hvert tredje år.
share