Nordisk arkivformidlingskonferanse 2013

Nordisk kvinnekongress 1902. Fotograf Severin Worm Petersen. Kjelde. Nasjonalbiblioteket - Flickr CommonsLandslaget for lokal- og privatarkiv, Norsk Kulturråd og Riksarkivaren i samarbeid med ein nordisk fagkomité arrangerar ein nordisk arkivformidlingskonferanse på møtesenteret KS agenda i Oslo.

Konferansen finn stad 24. – 25. oktober.

Me ønskjer å gjere opp status for arkivformidlingsfeltet i Norden. Kva har me oppnådd? Kvar går vegen vidare? Kva er dei viktigaste trendane, tendensane og plattformene? Kva er forventa av oss som samfunnsinstitusjonar, og kva slags samfunnsrolle meiner me sjølve at arkivinstitusjonane bør ha? Konferansen vil knytte an til følgjande tema:

• Digitale tjenester og digital formidling
• Arkivet som ressurs for kulturelle og kreative næringar og for regional utvikling?
• Arkivet som besøksmål og fysisk rom i ein digital tidsalder
• Medverknad og sosial inkludering

Ein del av innlegga på konferansen vil kunne gå inn i ein planlagt antologi om arkivformidling.

Informasjon om påmelding og pris vil kome.

Privatarkivkonferansen 2018 event 12/03-2018 - 13/03-2018
location_on Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass)
message Privatarkivkonferanse 2018
Landsmøte 2018 for Arkivforbundet event 12/03-2018
location_on Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass)
message Landsmøte 2018
Nordiske arkivdager 2018 event 23/05-2018 - 25/05-2018
location_on Hilton Reykjavik Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík
message Nordiske arkivdager arrangerer hvert tredje år.
share