Samarbeidsmøte om eForvalting og arkivdanning

Etter invitasjon frå Riksarkivaren deltok LLP torsdag 2. mai i samarbeidsmøte om e-forvalting og arkivdanning. Styreleiar Karin Gjelsten og styremedlem Cecilie Lintoft representerte LLP, og møtte saman med representantar for Norsk Arkivråd, KS-faggruppe for dokumentasjon og arkiv og Departementenes arkivledergruppe.

Bakgrunnen for samarbeidsmøtet er Riksarkivet si oppfølgjing av arkivmeldinga, eit arbeid som skal koordinerast innan satsinga SAMDOK – samla samfunnsdokumentasjon. Prosjektet skal ha tre fokusområde: kommunale arkiv, privatarkiv og arkiv i e-forvalting.

Møtet 2. mai omhandla e-forvalting og arkivdanning og dei inviterte fekk som utgangspunkt for diskusjonen halde presentasjonar om sitt syn på kva som er dei viktigaste utfordringane innan dette feltet.

LLP sin presentasjon kan du lese her:
LLP sitt innlegg på samarbeidsmøte om eForvaltning og arkivdanning

Riksarkivet sin SAMDOK-blogg

Workshop om veiledning i digital arkivdanning og arbeidet med langtidsbevaring event 07/12-2017
location_on Riksarkivet, Wergelandssalen, Folke Benadottes vei 21 , oslo
Privatarkivkonferansen 2018 event 12/03-2018 - 13/03-2018
location_on Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass)
message Privatarkivkonferanse 2018
Årsmøte 2018 for Arkivforbundet event 12/03-2018
location_on Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass)
message Årsmøte 2018
share