Kulturrådet løyver tre millionar kr til privatarkiv

Kulturrådet delte fredag 25. januar ut løyvingar frå støtteordninga for privatarkiv. 21 av 31 søkjarar fekk løyvd til saman 3 millionar kroner, og mottakarane representerar stor geografisk og tematisk variasjon.

Sjå liste over tildelingar på Kulturrådet sine nettsider:

Tildelingar – Støtteordning for privatarkiv

Støtteordninga for privatarkiv er grunna i behovet for ein meir heilskapeleg samfunnsdokumentasjon og i behovet for digital tilgjengelegheit til eit breidt utval av arkiv. Ordninga har gjeve særs gode resultat og har gjort det mogeleg å bevare arkiv etter ei rekkje bedrifter og organisasjonar som med stort sannsyn elles ville ha gått tapt.

11 av dei 21 prosjekta som fekk løyvingar i årets tildeling skal driftast av arkivinstitusjonar. Stortingsmeldinga om arkiv som vart lagt fram 9. november 2012 har gjeve sterke signal om at støtteordninga for privatarkiv i framtida skal rettast inn mot museumssektoren. Denne skal handsamast av Stortinget våren 2013.

 

 

 

Workshop om veiledning i digital arkivdanning og arbeidet med langtidsbevaring event 07/12-2017
location_on Riksarkivet, Wergelandssalen, Folke Benadottes vei 21 , oslo
Privatarkivkonferansen 2018 event 12/03-2018 - 13/03-2018
location_on Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass)
message Privatarkivkonferanse 2018
Årsmøte 2018 for Arkivforbundet event 12/03-2018
location_on Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass)
message Årsmøte 2018
share