6 NA – Føreslå kandidatar til arkivmøtet sin formidlingspris

Det 6. norske arkivmøte vert i år arrangert i Ålesund 17. – 19. april.

Arrangementskomiteen har i år beslutta å dele ut ein formidlingspris, og vonar dette vert ei fast hending på arkivmøta som finn stad annakvart år. Det er arrangementskomiteen som er jury, og prisen er ein kunstgjenstand.

Alle som ynskjer det, kan føreslå kandidatar til prisen. Kriteriet er at det må vere eit formidlingsprosjekt som er presentert etter sist arkivmøte i 2011. Vinnaren vil bli oppmoda til å presentere sine formidlingsresultat under arkivmøtet.

Frist for innsending av forslag er 31. januar 2013 og må innehalde ei skildring av formidlingsresultata, og ei begrunning for at kandidaten bør tildelast formidlingsprisen.

Forslag kan sendast på e-post til: nica@arkivverket.no

Les meir på 6NA sine nettsider:

Det 6. norske arkivmøte

 

Workshop om veiledning i digital arkivdanning og arbeidet med langtidsbevaring event 07/12-2017
location_on Riksarkivet, Wergelandssalen, Folke Benadottes vei 21 , oslo
Privatarkivkonferansen 2018 event 12/03-2018 - 13/03-2018
location_on Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass)
message Privatarkivkonferanse 2018
Årsmøte 2018 for Arkivforbundet event 12/03-2018
location_on Radisson Blu Scandinavia Hotel (Holbergs plass)
message Årsmøte 2018
share