Reisedagbok frå ICA-kongressen i Brisbane – Ellen Røsjø

Ellen Røsjø representerte LLP, i tillegg til Oslo byarkiv, ved ICA-kongressen 2012 i Brisbane, Australia. Her fylgjer hennar reisedagbok frå opphaldet.

 

Jeg reiste 17. august fra Oslo og fikk følge med Kåre Olsen og Inge Manfred Bjørlin, mellomlanding i Hong kong og var framme i Brisbane rundt midnatt lørdag 18. august. Jeg reiste hjem igjen onsdag 29. august og var framme i Oslo 30.august utpå dagen.

Mandag 20.08.
På mandag gikk jeg over til kongressenteret og var på workshop om Participating Communities, leda av Paul Dalgliesh fra National Archives som jeg ble mer kjent med seinere (han har tatt norskkurs og er stor fan av norske krimforfattere!) Nytt siden sist jeg var her var at han introduserte seminaret med å takke ”the owners of the land og viste sin respekt for deres eldre”. Dette skulle siden gå igjen når det var foredragsholdere som forholdt seg til urbefolkningen som tema.

Kirsten Thorpe fra Aboriginal and Torres Strait Islander Data Archive fra Australia snakka om proactive engagement.

Community                                                     Sustainability

Consultation &             Engagement

Involvement                             Trust &

Respect

Return of research data back to communities

www.indigenousarchives.net

Fb Indiginous Archives Network

Hun viste bloggen der det lå informasjon om de kvenske og samiske dokumentene som er kommet på den norske verdensarvlista.

John Petersen fra Migration Heritage Centre, Powerhouse museum snakka om Engaging migrant communities. Og rådene var clarify your purpose, don’t breeze in and out of communities and bring trained and untrained people together.

https://www.destinationaustralia.gov.au/site/

increase exposure to official collection

acquire a space for story donation.

Ariana Tikao (Kai Tahu): Engaging Maori communities. Ariana var også sanger og starta med en sang på maori. Hun fortalte seinere hun hadde vært i Norge nylig på seminar for urfolks-bibliotek i Tromsø!

Offer what the community wants – ask them! Be realstic in what you can offer. Don’t overload the community people.

Nettside – ressurs for lokalsamfunn: Te Reo o Taranaki – http://www.taranakireo.co.nz/

Don’t assume they know even if you have an old collection, build relationship.

Lauren Bourke: PROV, Community Archives. Over 740 community collecting groups. Ballarat Collectons Network. The importance of local access to local information. Advice on managing and preserving collections.

Det var tre grupper – en om immigranter, en om urbefolkning og en om historielag/frivillige. Jeg deltok på den om urbefolkning fordi det var de mest interessante innlederne. I gruppediskusjonen tok jeg fram utfordringer med grupper som er innbyrdes uenige som vi har litt erfaring med, jf. romani. Det var tydeligvis ikke et så stort problem i Australia. Vi hadde en fin diskusjon. Snakka om: Not to think about the output all the time. Being safe.

Some things that are open need to be closed (not put public on the web).

En annen jeg ble kjent med var Julia Waters fra Queensland Museum. Hun var sjøl aboriginee. Hun fortalte at hun ikke kunne språket til sin stamme, Murri. Det måtte man få tillatelse fra de eldre for å få lære.

Etter seminaret henta jeg kongresspapirene og fikk lasta inn min powerpoint-presentasjon. Ivar Fonnes og flere andre av de norske som også hadde registrert seg og Bjørn som var kommet søndag kveld. Bjørn og jeg spiste på et hyggelig sted på South bank og gikk en tur over elva og i handelssentrum og tok en øl.

Så var det mottakelse om kvelden for de om lag tusen deltakerne fra 95 forskjellige land. Sponsorene var veldig synlige under hele konferansen. De sto for all servering utenom på seminarene. Og alt dette foregikk inne i hallen der de hadde sine stands med alt inntak av mat og drikke stående!

Vi ble servert vin og kanapeer av mange slags. En aboriginee spilte didgeridoo, og den australske riksarkivaren holdt en kort tale på engelsk og på fransk. Han nevnte også først sin takk til ”the owners of the land og viste sin respekt for deres eldre”. I tillegg til prat, mat og musikk var det flere typiske dyr som ble vist fra: slanger, en liten kenguru og en krokodille som folk kunne bli avbildet med på fanget! Tre badere med utstyr dansa seg også gjennom rommet…

På vei ut møtte jeg igjen Normand Charbonneau fra Quebeck som jeg var sammen med i 1995 på le Stage international i Paris! Det var artig å snakkes litt igjen. Han var nå leder av Quebeckarkivet.

Tirsdag 21.08.
Dette var startdagen for fellesprogrammet. Jeg skulle ha foredrag tidlig på ettermiddagen, så jeg tok det litt rolig etter en natt med avbrutt søvn. Våkna midnatt etter en times søvn og var våken i to timer. Det hadde vært barnekor med den australske nasjonalsangen og Waltzing Matilda (som visstnok flere barn nå ikke skjønner teksten på).

Så var det keynote speakers. Jeg kom fram til å høre mesteparten av den amerikanske riksarkivaren, David Ferrieros tale om Archives in a world of social media. Den var litt kjedelig og skrytete. Men jeg kjenner til nettsidene med mer, og de gjør jo mye flott, særlig liker jeg deres Citizen Archivist Dashboard. Men det skulle også bare mangle at ikke de som er så store og ressursrike fikk til noe av det bedre i verden på feltet. Den amerikanske riksarkivaren ble også intervjua på nyhetene om morgenen.

Så var det er foredrag fra Dan Jones, Ancestry.com, en av sponsorene, om Third party digitisation: A positive approach in a time of change. De overlater altså mye til private firmaer her…

Jeg hørte så på Zoe d’Arcy fra National Archives Australia om Online Innovation and the importance of embracing unintended consequences om at forskere lett tror at alt er tilgjengelig på nettet og at vi derfor må finne opp på nytt hva tilgang betyr og til og med stole på våre forskjellige publikum. NA – an online service, not a building. Nettsida: DestinationAustralia.

Jeg droppa ut etter dette, kjøpte en cappuccino og tok en tur opp i nærmeste park. Titta på aboriginerleiren som var etablert i utkanten, The sovereing embassy, og satt på en benk og forberedte foredraget mitt. Imens satt en annen aboriginergjeng i parken med ølflasker. The embassy hadde alkoholforbud og aktiviteter med salg av t-skjorter til støtte for saka og mobiliseringløpesedler til en minnearrangement 5.-7. Oktober for 30-årsjubileet for the Brisbane Commonwealth Games Protest. Ambassaden var blitt fjerna fra et annet sted i parken i mai i år av en mengde politifolk. De hadde så etablert seg i utkanten av parken.

Mitt foredrag var i en sesjon med en australsk dame fra National Archives, Cheryl Jackson, som snakka om fotobevaring i Australia og en russer, Alexey Rykov, som snakka om bevaring av privatarkiv i Russland fra 1998 av. Spesialiserte selskap agerer i markedet for database, datafangst og kassasjon.

Mitt foredrag var i midten. Det gikk veldig fint, følte jeg. Jeg kunne se mange fulgte nøye med og syntes det var interessant. Men opplegget la ikke opp til spørsmål fra publikum. Etterpå kom en dame bort fra arkivet til den katolske kirka i Perth i Australia, Archives of the Roman Catholic Archdiosese of Perth, Frances Stibi, og ga ros og sa hun hadde fått mange ideer. Hun spurte hvordan vi hadde greid å etablere kontakt og få tillit. Hun fikk de to publikasjonene jeg hadde med. Så kom en eldre mann bort og ga positiv tilbakemelding. Han representerte en slags katolsk orden virka det som, han også, DeLa Salle Brothers.

Etter foredragene var det skifte av publikum som gjerne ville få med seg de parallellsesjonene de fant mest interessante. Det var ganske mange på min sesjon – et sted mellom hundre og hundre og femti, tenker jeg. Det ble betraktelig færre da russeren kom på podiet, men flere russere kom inn.

På kvelden og dagen etter fikk jeg flere positive tilbakemeldinger fra folk som hadde hørt foredraget.

På River cruise om kvelden møtte jeg Debra Leigo som var en av konferansens flying reporters. Hun var begeistra over foredraget og hadde blogga om det. Hun ba om å få gjøre et lite intervju dagen etter. Slik ble det, http://flyingreporters.ica.org/brisbane2012/2012/08/21/minority-traces/.

Julia Waters, records manager på Queensland museum, møtte jeg igjen på onsdag. Jeg hadde møtt henne på workshop på mandagen og også på gruppediskusjon om urfolk på Participating communities. Hun sa foredraget hadde gitt henne en del nye begreper som hun ville ta med seg inn i et møte for museumsarkivarer og anvende videre i deres samarbeid. Katie Wood, University of Melbourne Archives, henvendte seg til meg på workshop på fredagen og ga ros for foredraget. Hun fortalte om at de hadde noe dokumentasjon av norske innvandrere i sin samling (den eneste), og de burde gjerne gjøre mer.

Etterpå var jeg fri til å gå på det jeg ville. Fikk med meg den polske rikssarkivaren, prof. Wladyslaw Stepniak, som snakka om hvordan arkiver og arkivarer kan bidra til å bevare lokale, regionale og nasjonale identiteter. Men for Polen er det stor forskjell på nasjonal, regional og lokal identitet pga. de store endringene i grensene – tankevekkende… De har prosjekter for å digitalisere materiale over fødte, gifte, døde som nå befinner seg i andre land.

Jeg hørte også på Luciana Duranti, Simon Chu og Elaine Goh som snakka om Archival legislation for engendering trust in an increasingly networked digital environment.

På kvelden var det River Cruise. Vi møttes på kaia foran en nydelig gammel elvebåt, i to etasjer av tre. Her var det deilig buffet. Bjørn, Kåre og jeg kom på et hyggelig bord med fire koreanere. De kjente godt til Norge. Den ene drømte om å ta Bergensbanen. En annen hadde studert i USA og møtte nordmenn der, så hun kjente flere norske navn og byer. Så kom det også tre damer og satte seg hos oss. Den ene arkivstudent her fra Hongkong, hennes lærer Pauline Joseph, som var av indisk opprinnelse fra Singapore, og Debra Legio, som viste seg å være Flying reporter under konferansen. Hun hadde hørt mitt foredrag som hun likte og hadde blogga om. Hun ville gjøre et intervju med meg dagen etter, sa hun. Debra imponerte som bonde langt inni the outback med kveg, geit og sau, ingen internettforbindelse og 1000 kilometer til butikken! Hun hadde studert arkivkunnskap på nettet via diverse opphold andre steder med nettilgang. Nå praktiserte hun, også ved å ha opphold på forskjellige steder, og drive særlig med ordning og katalogisering. Vi hadde det veldig koselig og spiste deilig mat!

Onsdag 22.08.
På morgenen var det foredrag i plenum ved Dame Stella Rimington om Secrecy and accountability: Archives in a WikiLeaks world, et meget godt foredrag fra en som hadde vært både arkivar og diplomatfrue i India, der hun ble rekruttert til MI5, som hun så hadde vært sjef for, nå hadde hun skrevet bok også. Hun ble intervjua på nyhetene om morgenen.

Hun hadde ikke mye til overs for Julian Assange og Wikileaks. Hun mente slike lekkasjer satte enkelte folks liv i fare og førte til større hemmelighold. Det mente hun også at offentlighetslover førte til – at ansatte holder mer hemmelig enn nødvendig av frykt.

Jeg var så på møte i SPA, for arkivorganisasjoner i ICA, for LLP. Det var et formelt møte med valg av nytt styre. De forskjellige organisasjonene fortalte litt nytt fra sitt virkefelt. Gjennomgående skjer det store nedskjæringer på grunn av budsjettkutt og det får til dels dramatiske utslag, som oppsigelse av byarkivaren i Torino i Italia og i Canadas, ”Black Monday” – de har ”a government extremely hostile to evidence”. Archivista are really angry.” Svernske arkivarer har et fint mentorprogram. Finske arkivarer arrangerer studieturer for medlemmene til andre europeiske landVi vil få link til petitions for å underegne de som ikke har gjort det. Fra LLP fortalte jeg om jubileumsfeiring og forskerseminar i Trondheim i april og at vi melder synspunkter på kulturmelding og arkivmelding som er under forberedelse i håp om å påvirke resultatet.

Etter lunsj snakka Daniel Pitti om Social networks and archival context: findings and future research. Prosjektet heter SNAC – http://socialarchive.iath.virginia.edu/txt/search (prototype).

De skiller mellom beskrivelsen av folk som er dokumentert i arkivene og beskrivelsen av arkivene. Letter tilgangen til arkivressurser, letter forståelsen av innholdet.

OAC – Online Archive of California

Jane Stevenson snakka så om Archives hub i Storbritannia – linking data, linking lives.

Ex. Beatrice Webb – Martha B. Webb, 1858 – 1945 – social reformer – the creator of some archives collections.

http://data.archiveshub.ac.uk

Lenker forskjellig kilder om samme person – viaf (virtual international authority file), dbpedia (wikipedia).

Utfordringer:

– persistence (no control that it will remain permanent)

– trust? (add provenance information)

– understanding? (do reseachers understand what they’re getting?)

http://archiveshub.ac.uk/linkinglives

Jeg hørte Josephine Horner og Lisa Austin om Record keeping and natural disasters – the Queensland floods and the Canterbury earthquake: A comparison.

Jeg ble så intervjua av flying reporter Debra Legio om mitt foredrag.

Siste foredrag om ettermiddagen for meg var så Amanda Engineer fra Wellcome Library, London om Pre-custodial Approaches in Planning for sustainability of Private Papers. Det dreide seg om papir, viste det seg, og var et case. Preemptive troubleshooting.

1. Time between approach and collection – constructive advice on climate. Offer to supply your boxes (marked), keep contact (at least a christmas card)

2. Unoccupied property – get advice from a specialist in conservation.

3. Manpower

4. Budget

Dette var ganske basic og konkret, men fine råd for så vidt. Intet om elektroniske arkiv.

Torsdag 23.08.
På morgenen var det foredrag ved den spanske dommeren Baltasar Garzon Real om Trust, justice and reparation. Han har lang erfaring ved den internasjonale menneskerettsdomstolen og er nå også advokat for Assange. International Crimes and archives are closer than we think. They complement each other – it’s necessary to strengthen those aspects, the value of memory and the archives that contain those memories.

Each country has to confront its own history. If not, vengeance and hate will appear. The absence of global perspective has favoured impunity (straffefrihet). Beviskraft er ikk lett å oppnå, det er vanskelig uten arkiver

Jeg hadde store forventninger, men de ble ikke innfridd. Han snakka for lenge på sida av arkivrelevansen og gikk langt utover tida.

Etterpå hørte jeg på Cate O´Neill – Accessing the records of the forgotten Australians: learning from the human rights context to improve archival practices and restorative justice.

www.findandconnect.gov.au

1997 National inquiry into the separation of aboriginee children taken from their families. A s o. Australia´s difficulty in making formal apologies. Stolen generation 2008, child migrants 2009.

I f eks Victoria strenge krav for at offeret skal gi detaljer om misbruk etc. Stiller store krav til arkivene!

Ballarat Orphanage 1909 – 1968.

Maria Barbara Bertini, dr. fra Italia – om arkivsentre i Italia. Underviser ved arkivskolen og er leder to steder (antakelig der en mista jobben pga. nedskjæringer).

Potential, new public services, security, sustainability.

Hilary Rowell: Aboriginal and Torres Strait Islanders: Records and Identity. Stolen generation up to 1960s – Apology in 2008.

Archives: 6 state and 2 territory governments. Private bodies (churches, homes). National inquiry ”Bringing them home” Protocol – practice guide. Free copies. Aboriginal Advisory Group contracted an indiginous person to handle contact with Northern Territory indiginous groups – i flere stater

Consultation issues included :

– confidentiality and sensitivity

– internet access (strongly resisted in the Northern Territory)

– avoiding creating yet another dossier

  • 2 mill. AUD over 4 years
  • 3 indexing teams – Darwin, Canberra, Melbourne
  • 21 000 files checked for names
  • 420 000 name entries

Exhibition ”Between two worlds” (1993 – 2001)!

NSW: ”In Living Memory” (2006 – 2012) – popular, 20 regional cities

– develop and implement protocols based on respect

– consult and develop networks with indigenous communities

– the value og collaboration between service and providers.

Help to re-establish their identities and find their stories.

Rebecca Stubbs: Link-Up and the Australian Institue of Aboriginee and Torres Strit Islanders Studies AIATSIS), Familiy History Unit.

The importance of archives to the stolen generation.

Hennes mor og tante var på et hjem fra de var 2 – 18. Så hun kjenner dette fra begge sider.

National Link-Up program – reunite the Stolen Generations with familiy members. De driver oppsporing av familie og slektsforskning for the Stolen Generation. De har case workers, councelors and research officers som hjelper med å finne fram til arkiver og arkivinstitusjoner. Rådgivere følger dem det gjelder gjennom prosessen – før, under og etter. De holder workshops og har lært opp 200 case workers.

Memorandum of Understanding.

Sophia Sambono, National Film and Sound Archive of Australia om Cultural connectons: Heritage communities and the audiovisual experience. Knowledge repatriation: indigenous people

www.nfsa.indiginous.au – skal visst være: http://www.nfsa.gov.au/blackscreen/

Sigrid McCausland, Charles Sturt University, Wagga Wagga, NSW om Archives and community: Progress towards a digital world. Interest in how local communities manage their heritage, from the peripheriy to the centre. Underutilized. No national strategy for digitization in Australia.

Francia Garaba om Availing the liberation struggle heritage to the public: Some reflections on the use of Web 2.0 technologies in archives within the East and Southern Africa Regional Branch of the ICA (ESARBICA). Hans undersøkelse viser at sosiale medier ikke brukes. Det som digitliseres er kataloger, ikke materiale. Midler til digitalisering er et problem. Noen institusjoner har fått redusert staben med 50 %. Digital kapitalisme og informasjonsimperialisme – private selskaper er ute etter copyright ved digitalisering.

Fredag 24.08.
Workshop on Archives, Web 2.0 and beyond.

Det var ca. 40 deltakere. Workshopen ble leda av Brad Headland fra NA.

Jeg hilste fra Bente som jo ikke kunne komme. Lovte å sende ham hennes opplegg. Men vi tok det ikke fram der for det var flere innledninger. Det vil bli en blog etter seminaret der vi kan fortsette diskusjonen.

Først var det innledning ved Tom Voirel, Global Head of User Engagement at the Reading Room, et internasjonalt firma. Han forklarte hva sosiale medier er – ikke en markedsføringskanal, men et kommunikasjonsmiddel. Bare twitter er enveis (at man ikke må spørre om å følge noen).

Hvorfor deler vi? Fordi vi mener det er av verdi for andre, for å vise oss. Bare 13% er skapere, mange er bare følgere.

http://rroom.me/socialtechnographics

Social media with: objectives!

Then: listen

respond (don’t sound like a press release)

drive (many start here!)

Measurements

Firmaet hadde et oppdrag for Australian Museum der de la inn tags, comments, muligheten til å uploade foto osv. på deres 40 000 eksisterende sider!

Don’t be afraid to fail, but prepare your management for failure.

4 trends in social media:

Social creation – ex. Onedayontheplanet

Social curation (collecting and recollecting) – tumblr, Pinerest (visual content)

Social funding – Ironsky, Let’s build a Goddam Tesla Museum

Social data (putting your data out there) – social data, crowdsourcing, collective storytelling

Powerhouse museum var tidlig ute.

NAA Destination Australia. “Be the first to identify a person” (not “no person identified”)

Brooklyn Museum – collections: Tag! You’re it!

4square

Create an app and make people do it for you! (f eks nye bilder av gamle steder du har bilde av)

Web 3.0 – the semantic web = linked data (som arkiver hele tida har gjort)

Open standards

Link your data to other people’s data

We must provide means to access it. Make it social! Allow people to do something to your content.

Ex. Tell your story about the war

gamification

watch on vimeo: ”Us, now!”

Kommentarer:

Ex. Danish censuses – 100 år er transkribert av frivillige – web 2.0. De lærte at the crowd ikke er så stor, men noen få er dedikerte! De vil se resultatet på nettet med en gang. Tar det for lang tid, dropper flere ut.

The importance of “the Citizen Archivist”!

Group activity: Building an online community

Successes                                                       Challenges

International response                          Require immediate response

Getting community to screen                Results – contributors impatient

personal info                                        sensitive personal info

Voluteers have expertise, able to          Media format

self-manage                                         Volunteers self-managing

Quality of info (community                   What’s in it for the crowd?

moderates itself)                                              (we can’t expect hem to just give)

Enjoyment for volunteers

 

Tania, NNA om opprettelse av brukerforum etter de endret design på databasene på nett, mer erfarne kunne hjelpe uerfarne osv.

Geoff, NAA – GovHacks (govhack.org)

A Day in the Life

Montevideo Manu Prisoners of War

Destination Australia – blir også en utstilling der de vil ta inn det folk bidrar med.

De eksperimenterer med hvordan folk kan søke ved hjelp av bilder i samlingen.

 

Successes                                                       Challenges

Used for a different purpose than

intended

Managing reponses / questions (resources)

Making purpose clear

People want immediate reponse

How to provide data in an accessible format?

Who is your audience?

Building new audiences

Resourcing

Recognizing contribution

Brad, NAA – Mash-ups

The google maps-approach, ex. Mapping our Anzacs – link to document, scrapbook (tumblr – som plattform) – bruker gratis online resources.

Tara, NAA – from marketing to communicating.

Letting people know of a bit of unusual, interesting things that people can connect with. Photos, history, moments in time, visually interesting etc.

 

Successes                                                       Challenges

Visual objects                                      FB – to get people to respond

Cool things                                                      (mostly likes)

Fun

Remembering a certain time in  Ask a question

history                                                 Have responses

#Archives, ICA over 4000                  instead of one way

tweets from the conference                  Next step?

 

Possibilities, problems, risks – group:

Conflict, challenge: own web page – social media – own, common?

Viste eksempelet digitaltfortalt.no som er felles.

Rose Holley, NAA, tidligere National Library A.:

A case study: Australian newspapers and Trove.

2012: 60 000 frivillige tekstrettere, 4 millioner brukere, 70 millioner artiker, 92 millioner tekstlinjer retta I 4 millioner artikler, 1,6 millioner tags added.

Ex. Ravelry vintage knitting patterns

Trove screencasting on YouTube

 

14 keys to success for crowd sourcing:

1. Clear and big goal on homepage

2. Proper goal visible

3. Site quick and reliable

4. Activity easy and fun

5. Result visible

6. Simple reward and aknowledgements given

7. Content or topic is interesting (history, science, animals, personal)

8. Volunteer profiles are open and visible

9. Volunteers have an online team environment, wiki forum

10. Volunteers have choices on how to work.

11. We assume work will be done well and volunteers can be trusted

12. The site is alive with new content

13. Site owner listens to super volunteers carefully

14. Topical /news events are used (flooding f.e.)

“Formal” scholars are replaced by the crowd in the cloud.

Økte forventninger.

Important things:

Connections                            sharing

Linkages                                             re-purposing

Related                                               mashing

Context                                               adding

Giving users access to resources, tools to do stuff

There are no walls, only bridges.

http://www.snotr.com/video/8965 (Ipad – om å kunne utnytte verktøy!)

Gruppe: Identifying the crowd

Subject related – Nevnte Aalborg stadsarkivs side på Facebook for ungdom, Man kan kun kalde sig en ægte aalborgenser, når man ved at…

 

 

 

 

 

Rapport frå studietur til Kanada – Karin Gjelsten

RAPPORT, STUDIETUR TIL KANADA, 23. – 29. JUNI 2012

Karin Gjelsten vart i juni 2012 innvilga kr 5000 i reisestøtte frå LLP for å vitje sentrale institusjonar knytta til det kanadiske arkivmiljøet. Her er hennar rapport frå den innhaldsrike turen.

Først vil jeg takke Arkivarforeningen og Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) for økonomisk støtte til å foreta denne studieturen til Canada. Jeg vil også takke Bergen byarkiv som lot meg få gjøre dette til en ukes studietur.

Årsaken til at jeg i utgangspunktet ønsket å reise på en studietur til Vancouver, var at jeg hadde hørt om arkivutdanningen og miljøet rundt University of British Columbia (UBC) The School of Library, Archival and Information studies. I tillegg hadde jeg lagt merke til Vancouver byarkiv (The City Vancouver Archives) på internett, og var blitt nysgjerrig på hvordan de arbeidet der.  Under planlegging av denne studieturen, kom ideen opp om å kombinere vestkyst med østkyst, og Montreal framsto som en interessant kontrast og supplement til Vancouver. I planleggingsperioden tok jeg derfor kontakt med byarkivet i Montreal (Les Archives de la Ville de Montréal) for å undersøke om det var mulig å få en omvisning og et møte også der. Byarkivaren i Vancouver satte meg videre i kontakt med avdelingsleder og universitetsarkivar ved McGill universitetet i Montreal.

Dag 1, lørdag 23. juni

Etter omtrent 18 timers reise (der vi reiste 9 timer bakover i tid), var reisen til Vancouver gjennomført. Fram til tirsdag 26. juni gikk tiden med til å forberede seg, bli kjent i byen og komme over tidsforskjellen.

Dag 2, tirsdag 26. juni

Ved The School of Library, Archival and Information studies (UBC), ville det være spesielt interessant for meg å kunne få møte professor Dr. Luciana Duranti og miljøet rundt henne. Jeg hadde derfor kontaktet professor Duranti i håp om å få en avtale med henne og/eller andre aktuelle forskere ved universitetet. Duranti selv var bortreist, men hun organiserte et opplegg for meg via sin PhD-student, Corrine Rogers. Corrine hadde planlagt en innholdsrik dag for meg, som både inkluderte besøk på UBC Museum of Antropology og The School of Library, Archival and Information studies. I tillegg hadde hun lagt inn et møte med president for Archives Association of BC (AABC).

De fleste som arbeider innen arkivsektoren i Vancouver er utdannet ved UBC. Selv om jeg ikke fikk treffe professor Duranti selv, fikk jeg møte mange arkivansatte med bakgrunn fra denne institusjonen.

UBC Museum of Antropology (MOA)

Dagen startet med at Corrine Rogers kom kjørende i bil og plukket meg opp utenfor hotellet. Videre kjørte vi til UBC Museum of Antropology, hvor Corrine hadde avtalt et møte for oss. Krisztina Laszlo er arkivar ved dette museet, som blant annet dokumenterer kulturen til de opprinnelige stammesamfunnene «First Nations» på Canadas vestkyst. Disse stammesamfunnene hadde ikke noe skriftspråk, så det finnes ingen korrespondanse eller andre tradisjonelt skriftlige uttrykk fra disse befolkningene. Inuittene, som er én gruppe av «First Nations», er unntaket. Inuittene fikk nemlig bibelen oversatt til en skriftlig form som lå nært opp til deres eget språk.

Kulturytringene til «First Nations» består for en stor del av symboler, som den dag i dag formidles videre av moderne kunstnere. Det kan være symboler som er skåret ut i tre eller andre materialer.

Bill Reid, som levde fra 1920 til 1998, er en av Canadas kjente og allsidige kunstnere. Han gjorde seg gjeldende på mange områder, blant annet som gullsmed og treskjærer – i tillegg til at han var en anerkjent skribent og formidler. Han mor var «Haida», og Bill Reid har i sitt arbeid videreført denne kulturens uttrykk på mange måter og i mange varianter. For eksempel anskueliggjør hans mest kjente skulptur, The Raven and the First Men, legenden om at «ravnen var opphavet til de første menneskene». I tillegg til historier og legender, var han sterkt inspirert av blant annet totempelene. Hver for seg forteller disse kunstferdig utskårede trestammene en historie om heltedåder og kjente hendelser i familien. På en litt forenklet måte, kan en si at totempelene forteller en slekts (stammens!) historie. Både totempeler og Bill Reids arbeider kan man se på MOA. The Raven and the First Men er for øvrig gjengitt på den canadiske 20-dollarseddelen.

Historiene til de ulike stammekulturene har vært muntlig tradet gjennom generasjoner. Museet har lagt ned et stort arbeid i å intervjue og å dokumentere og oversette disse historiene. Det arbeides nå med å digitalisere det materialet som er samlet inn, det vil si at det arbeides med å overføre informasjonen fra kassetter til digitalt arkivformat (MP3/ wav).

UBC The School of Library, Archival and Information studies

Corrine Rogers tok meg videre med til UBC The School of Library, Archival and Information studies, hvor vi møtte ytterligere to PhD-studenter. Mitt inntrykk er at studenter kommer fra store deler av verden for å studere arkivfag ved UBC, og at InterPARES-prosjektet spesielt tiltrekker seg både arkivansatte og forskere i en bred skala.

Kort fortalt er InterPARES et prosjekt som omhandler implementering og håndtering av elektroniske arkiv i forvaltningen.  Prosjektet er sterkt arkivfaglig forankret, og metoden bygger på «Diplomatic analyzes» http://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatics

Selve forkortelsen InterPARES (som også kan bety den fremste/første blant likemenn) står for “The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems”. Prosjktet startet i 1999, og pågår fremdeles. Hittil har over 100 forskere, fra mer enn 20 land og fem kontinenter, deltatt i prosjektet. InterPARES har vært delt inn i tre avsluttende eller overlappende prosjektperioder, og helt kort kan nevnes:

–         InterPARES 1 (1999-2001) hadde i utgangspunkt fokus på bevaring av autentiske administrative data som var skapt i databaser og saksbehandlersystem.

–         InterPARES 2 (2002-2007) hadde fokus på arkivskaper, og hadde som mål å utvikle teori og metode som skulle sikre verifiserbarhet, ekthet og autentisitet til digital materiale fra arkivskapning til bevaring. Fokuset var komplekse arkiver og dynamiske, digitale systemer (for eksempel “e-government activities”).

–         InterPARES 3 (september 2007 – 2012) er et fem års multinasjonalt prosjekt, som vil virkeliggjøre teorier og metoder for digital bevaring i konkrete «action plans» for å bevare elektronisk skapte arkiver.

Problemstillinger rundt håndtering av sms’er, e-post, sosiale medier og web-sider var blant diskusjonstemaene i møtet med PhD-studentene. Disse problemstillingene blir drøftet i InterPARES 3.

Corrine Rogers er en av de som har problemstillinger knyttet til InterPARES som tema I sin doktoravhandling. Hun skriver om ekthet, og originaler i en digital verden – og skal legge fram deler av sin forskning på årets ICA-konferanse i Brisbane. En overordnet problemstilling i diskusjonene med Corrine og de andre PhD-studentene, var «how to trust digital information?»

Corrines egen avhandling bærer for øvrig tittelen:

Authenticity goes virtual: An exploration of authenticity and authentication as mechanisms for trusting information in a digital world.

Kopi – /originalproblematikken eksisterer ikke i en verden av elektroniske arkiver, da det er systemene og prosessene (samt konteksten) som avgjør hvorvidt noekan kalles en autentisk, eller verifiserbar og ekte original. Det er derfor avgjørende med nasjonale og internasjonale standarder for håndtering av elektroniske arkiver, for at de i ettertiden skal kunne gjenkjennes og godkjennes som ekte, originale og uforfalskede dokumenter.

Et godt eksempel på en internasjonal standard er OAIS-standarden (The Open Archival Information System Reference Model) som nå er blitt en godkjent ISO-standard for digitale depot-systemer. Denne standarden har i seg alle aspekter for langtidsbevaring av digital informasjon, som overføring av data, lagring, håndtering, tilgangsstyring og migrering til nye medier. Digitale sikringsmagasin (DSM) bør bygges etter OAIS-modellen, som vil ivareta og sikre originale, og bidra til å hindre eventuell hacking eller forfalskning av informasjonen.

Når det gjelder ansvar for, og lokalisering av DSM, var konklusjonen at disse må være i arkivet. Dette fordi IT-folk ikke har den nødvendige kunnskapen om arkiv, og ikke kjenner tilstrekkelig til vårt fagområde. Dette viste seg å bli et tilbakevendende tema for diskusjon videre på turen.

For ytterligere informasjon, se:

www.digitalrecordsforensics.org

www.interPARES.org

Det må legges til at UBC Vancouver Campus er verdt en reise i seg selv. Den eldste delen er fra 1908, og den ligger spektakulært til i landskapet – like ved Stillehavet.

Møte med en arkiv- og organisasjonsleder

Deretter hadde Corrine Rogers planlagt en sen lunsj for oss sammen med Christine Gergich, som har en ledende arkivstilling i rettssystemet («supervisor and appelate court records officer») i tillegg til at hun er leder av Archives Association of BC (AABC).

Christine Gergich hadde spesielt tre saker som hun med stor frustrasjon hadde behov for å dele med oss. Hun syntes for det første at dagene i altfor stor grad ble fylt opp av HR-oppgaver knyttet til det å være leder. På denne måten ble det liten tid til å ha fokus på alle arkivfaglige arbeidsoppgaver.

Som arkivar følte hun også på utfordringene i forhold til juristene som det skulle utøves arkivfaglige oppgaver for. De var motvillige til å bruke de nye elektroniske verktøyene, og drev fremdeles og sendte dokumenter på disketter til hverandre. Vi diskuterte om hvorvidt juristene var en ekstra «vanskelig» yrkesgruppe å få til å akseptere en elektronisk verden, eller om dette er en generell problemstilling for de fleste saksbehandlergrupper. Riktignok kan det være forhold i lovgivningen som gjør at rettsapparatet ikke kan bli elektronisk på en stund.

Blant annet har rettsvesenet i British Columbia diskutert forholdet mellom “data,” “electronic document,” and “record.” Dette er noe Corrine Rogers drøfter videre i sin avhandling.

Til sist hadde vi under lunsjen en lenger diskusjon og meningsutveksling om det viktige arbeidet som gjøres i – og av – arkivorganisasjoner. På forhånd hadde jeg hørt at bevilgningene til nasjonalt og overordnet arkivarbeid i Canada hadde gått nedover. Nå fikk jeg dette bekreftet. I ettertid har Christine sendt meg et brev som gikk fra arkivorganisasjonene til bevilgende myndigheter, med oversikt over alt arbeid som var stoppet opp – lokalt og nasjonalt – på grunn av svikt i de offentlige økonomiske overføringene. At jeg på denne måten skulle få kontakt med en representant fra en arkivorganisasjon, var uventet – men desto mer både nyttig og hyggelig. Både for LLP og Norsk Arkivråd er det viktig å pleie slike kontakter. Dette er nyttig både for å bli klar over andres utfordringer, og for å se hvordan organisasjonene arbeider.

Selv om forholdene kan være ulike, har vi mange overlappende interesser og utfordringer. Å møtes for å dele erfaringer er nødvendig, og det er både inspirerende og lærerikt.

Dag 3, onsdag 27. juni

Onsdag 27. juni var satt av til Vancouver byarkiv og bymuseum, som er ligger i to nabobygninger. Bygningene er i én etasje med flatt tak, noe som ikke alltid har vært gunstig for arkivene sin del. Området som bygningene ligger i, er svært pittoresk. Bygningene ligger vendt mot Stillehavet, det er på vestkysten – og mange sammenligner dette med vestkysten av Norge – og Bergen. Imidlertid er dette et stykke lenger sør i verden, så temperaturen er nok i gjennomsnitt høyere enn det vi er vant til i Norge. Dette viser igjen i et frodig blomstrende landskap. Dette var en dag til å bli ytterligere kjent med Vancouver som by, og med den kulturen som preger området. Vancouver er storby med en sammensatt befolkning. Særlig er det asiatiske innslaget rikt og mangfoldig. I tillegg møtte jeg på min tur tilfeldigvis også nordmenn som hadde slått seg ned her på grunn av fiske.

City Archives Vancouver (CVA) – Vancouver byarkiv

Ved Vancouver byarkiv var det avdelingsleder Heather M. Gordon som tok i mot meg og som viste meg rundt i lokalene. Avslutningsvis ble det organisert et møte om digitalisering og digital lagring.  På dette møtet deltok også Vancouver byarkivs «Digital Archivist», Glen Dingwall.

Vancouver byarkiv ble bygget i 1973. Det er et funksjonelt og stilig bygg, men det flate taket har medført vannlekkasje og skade på en del av materialet. Deler av depotet var derfor pakket inn i plast for å forebygge ytterligere skade.

CVA har lagt stor vekt på nettformidling av kataloger, samt digital tilgjengeliggjøring av arkivmateriale. Ved arkivinstitusjonen finnes dokumenter som angår administrasjon av byen Vancouver, i tillegg til privatarkiver med tilknytning til området. Man har ivaretatt lokalhistorien gjennom å også bevare privatarkiv tilhørende individer og organisasjoner, for blant annet å dokumentere livene til pionerfamilier, kunstnere og andre som har satt sitt preg på byen. Blant annet har de i sine samlinger ca. 1 ½ millioner fotografier. Fotografiene dokumenterer store deler av Vancouvers kultur og historie fra 1860-tallet til rundt 1980. Gjennom fotografiene får en et innblikk i sosiale, kulturelle og økonomiske forhold gjennom byens historie, så vel som dokumentasjon av hverdagsaktiviteter til generasjoner av innbyggere. Hittil har de digitalisert ca. 80 000 av fotografiene. Det satses i det hele tatt sterkt på digitalisering av foto og lyd.

Følgende lenke gir tilgang til kataloger, fotografier og annet digitalisert materiale:

http://searc.vancouver.ca/ Av ren nysgjerrighet skrev jeg inn «Norway» i søkefeltet, og fikk treff på både Sons of Norway og Roald Amundsens skip Fram.

Katalogen som CVA har brukt, bygger på et web-basert program for arkiv-beskrivelse fra ICA (International Council on Archives). Standarden, ICA-AtoM, er akronym for Access to Memory. Jf. følgende lenke for ICA-AtoM: https://www.qubit-toolkit.org/wiki/Main_Page

 

Metoden som brukes for langtidslagring av digital informasjon, er også her OASIS-modellen. CVA har utviklet dokumenter som beskriver metodevalget, Archivemetica, jf.: https://www.archivematica.org/wiki/Main_Page

Dessverre var fagansvarlig for «records menagement» ikke til stede denne dagen. CVA har som målsetning å ta vare på både det som blir skapt i det offisielle sak-/arkivsystemet samt det som blir skapt utenom. Se City of Vancouver Digital Archives Project: http://artefactual.com/wiki/index.php?title=Vancouver_Digital_Archives

Når det gjelder offentlige/kommunale dokumenter, har CVA som mål å bevare disse elektronisk. På sistnevnte nettside står det om prosjekt 1:

“The VanDocs Digital Archives project focused on problems related to preserving City records created within the City’s Electronic Records and Document Management System – VanDocs.”

Når det gjelder det private digitale arkivprosjektet (prosjekt 2) står det:

“The Private Digital Archives Project seeks to build upon the progress made in project 1 and provide the Archives with the ability to preserve digital records created outside of the VanDocs environment, in particular, records created and/or maintained by private individuals and organizations in recordmaking and recordkeeping systems that the Archives has no control over.”

Byen Vancouver har imidlertid vedtatt sentralisering av IT-kunnskap og kompetansemiljø. Det vil si at det ikke blir et eget digitalt sikringsmagasin ved byarkivet, da dette er noe som IT-avdelingen i The City Hall skal håndtere. CVA stiller krav til hva arkivinstitusjonen har behov for, etter gjeldende nasjonale og internasjonale standarder, og bestiller tjenester hos IT.

Det er imidlertid klart at arkivinstitusjonen har ambisjoner og har som målsetning å bevare så mye som mulig av arkivmateriale med tilknytning til Vancouver, både det offentlige og det som har privat karakter – og uansett lagringsform. Blant annet har de et stort prosjekt på gang for å bevare arkivene fra OL 2010.

Museum of Vancouver – Vancouver museum

Også ved Vancouver museum er de gode formidlere, og Vancouvers spennende kulturhistorie står enda klarere for meg etter noen timer her. Her ble Vancouvers historie fortalt gjennom fotografier, gjenstander og forstørrede, digitaliserte arkivdokumenter. Blant annet ble det formidlet en sterk historie om hvordan japanerne ble behandlet under 2. verdenskrig, da de ble betraktet som «fienden», selv om de hadde bodd i Vancouver i hele sitt liv. For eksempel ble bilene deres beslaglagt av de canadiske styrkene.

Dag nr. 4, torsdag 28. juni

Etter en flytur på rundt 5 timer, og etter å ha «mistet»3 timer, landet jeg i Montreal kl 2 om natten.

Klokken 10 denne dagen hadde jeg en avtale med direktør og universitetsarkivar, Theresa Rowat, ved MCGill-universitetet.

McGill

McGill-universitet er fra 1821, og er et av de eldste i Canada. Helt fram til 1960 har kirken i området vært sterk og dominerende, og den katolske lære hadde preget det meste av undervisningssystemet og helsevesenet her i 400 år. Rundt 1960 ble samfunnet sekularisert, og dette omtales som «den stille revolusjon».

Theresa Rowat fikk kun anledning til et to timers møte, da hun på kort varsel måtte delta på et viktig telefonmøte. Det viste seg at hun er med i styret for Canadian Council of Archives

http://www.cdncouncilarchives.ca/bofd.html

Den økonomiske situasjonen, med reduserte bevilgninger til arkiv og nasjonalt utviklingsarbeid, gjorde at styret til CCA måtte ha et hastemøte på telefonen.

Erfaringen fra McGill-universitetet, er at IT-folk og arkivfolk ikke alltid snakker samme språk. Universitetet hadde kjøpt inn «EMC Documentum» til å ivareta arkiv- og saksbehandling. Det var IT-folkene som kontrollerte programvarene. På grunn av at samarbeidet mellom arkiv og IT ikke var helt vellykket, valgte man ved McGill-universitetet å kjøpe IT-tjenester av eksterne konsulenter. De innleide konsulentene bidro til at de fikk lage et rammeverk for å implementere elektroniske arkiv.

Jeg fikk en fin omvisning, jeg fikk hilse på arkivstudenter med sommerjobb, og jeg fikk se en utstilling som Theresa hadde laget i inngangspartiet til universitetet i forbindelse med universitetets 190-års jubileum.

Noen arkivstudenter får sine første arbeidsoppgaver innen arkiv ved å arbeide her, for eksempel ved å ordne arkivene som er samlet inn fra forskeres kontorer. Når forskere eller administrasjonens ansatte slutter, tar de gjerne med seg alle løse dokumenter og leverer dem i arkivet. Arkivet må gå gjennom dette materialet, og får trenet seg i flid og nøyaktighet ved å skille ut originaler, kopier og kladder. Også denne øvelsen tror jeg at flere av oss kjenner igjen.

Theresa beklaget det korte møtet, men jeg ble invitert hjem til henne dagen etter. Besøket hjemme hos Theresa var svært hyggelig, og jeg fikk hilse på både familie og venner. Jeg fikk dessuten en ny kunstopplevelse i form av praktisk bruk av arkivmapper. Theresa hadde nemlig tegninger av slekt og venner malt direkte på veggen. Tegningene var blitt til ved at arkivmappene ble brukt som «sjablonger», der motivet var tegnet og klippet ut – og til sist malt med sprayboks rett på veggen. Barnebarn, katt og svigerdatter ble dermed «innrammet» av en arkivmappe – og arkivert i et svært moderne anegalleri.

Dag nr. 5, fredag 29. juni

Denne siste studiedagen skulle jeg bruke til å samle ytterligere kunnskap om den østlige delen av Canada. I denne delen av landet (Québec) er det fransk som er det offisielle språket. Den franske befolkningen er stolte av at de i større grad enn i de øvrige delene av landet levde i fred og harmoni med den opprinnelige befolkningen. Det var heller ikke uvanlig at det ble inngått giftermål mellom de franske innflytterne og folkegruppene som allerede holdt til her.

McCord Museum

Et besøk på McCord Museum gir et godt bilde av utviklingen av byen Montréal og området rundt. Da jeg besøkte museet, viste de en flott utstilling av fotografiene til Edward Curtis. Han ble født den16. februar i 1868, i Whitewater, Wisconsin. Han ble tidlig interessert i foto, og utmerket seg ved å fotografere «Native North Americans». I 1906 bestemte han seg for å fotografere nordamerikanske «Aboriginal peoples» for å dokumentere deres livsstil før de ble borte for godt. I 1930 fullførte han sitt arbeid, som han kalte The North American Indian. Anslagsvis tok Curtis 40.000 fotografier av medlemmer av 80 stammer. Dette er en fantastisk dokumentasjon av en kultur som er borte. Det er ikke vanskelig å forstå at Edward Curtis ble kalt the Shadow Catcher.

Lenke til McCords nettutstilling:

http://www.mccord-museum.qc.ca/expositions/expositionsXSL.php?lang=1&expoId=76&currSectionId=1

Les Archives de la Ville de Montréal/ City Archives/Montreal byarkiv

Montreal byarkiv ligger i rådhuset i gamlebyen, i en storslått bygning. Denne ble bygd etter at en brann i mars 1922 hadde ødelagt det gamle rådhuset fra 1870-tallet. Brannen ødela også deler av det historiske arkivet, men mesteparten ble likevel bevart. Det historiske arkivmaterialet befant seg da, som nå, i et solid underjordisk depotlokale – vegg i vegg med rådhuset.

I 1967, holdt den franske presidenten Charles de Gaulle, sin berømte «Vive le Québec libre- tale» fra en balkong i denne bygningen (om løsrivelse av Québec fra det øvrige Canada).  Dette var under Expo 67, en begivenhet som er godt dokumentert ved byarkivet. Avdelingsleder Mario Robert, hadde stor glede av å vise meg bilde av vår egen Kronprins Harald som også var på offisielt besøk i Montreal under Expo 67.

Vi snakket om viktigheten av å digitalisere arkivmateriale for å gjøre dette tilgjengelig for allmenheten. «Acsess to archives» er det viktigste av alt. Det er ikke noe poeng i å ha arkiver hvis de ikke når ut til allmennheten. Mario Robert gir ut bøker og trykksaker med billedmateriale fra Montreal, og har planer om digitale bøker på nett.

Også mikrofilmer blir digitalisert, og det er prosjekt på gang for å digitalisere karter i storformat. Etter at digitaliseringsjobben er gjort, kan materialet plasseres i mer fjerntliggende lokaler. Lenke til Montreal byarkiv:

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=165,114997&_dad=portal&_schema=PORTAL

Kulturelle opplevelser utenom arkivene

En slik studietur gir også anledning til kulturopplevelser av mange slag. Både i Vancouver og Montreal var det jazzfestival på denne tiden, og jeg var så heldig at jeg fikk med meg 6-7 konserter.

I begge byene ble jeg også imponert over myndighetenes satsning på gang- og sykkelveger. I Vancouver kan man for eksempel sykle mil etter mil langs Stillehavet. Myndighetene kjøper opp bygninger med strandlinje etter hvert som de blir lagt ut for salg. Husene blir deretter revet og erstattet med sykkelveger.

Montreal Museum of Fine Arts hadde en fantastisk fin kunstutstilling av Tom Wesselmann.

Dette var en blanding av moderne kunst og installasjoner som til sammen utgjør en rik dokumentasjon fra vår tid. I tillegg var her countrymusikk som han også hadde skrevet tekst og melodi til. Musikken ble spilt i deler av lokalene, samtidig som man kunne se de håndskrevne melodiene og tekstene.

Oppsummert – hvorfor en slik tur er viktig

Til tross for ulike metoder og innfallsvinkler, har vi som arbeider med arkiv felles mål. Selv ikke de ulike arkivmiljøene i Canada var enige om de veivalgene som skulle tas for å nå dette målet, men samtlige var enige om at digitalisering, bevaring av elektroniske data – samt tilgjengeliggjøring av disse – er av de store utfordringene for vår tid.

En studietur til andre institusjoner setter ens egen hverdag i perspektiv. Det gir inspirasjon, det gir faglig påfyll, og det setter det i gang flere prosesser om hvorfor det er viktig å arbeide med dokumentasjon av fortid og nåtid – med fokus på framtid.

Høyringsfrist utsett – Forslag til nye bevarings- og kassasjonsreglar

Fleire instansar har teke kontakt med Riksarkivaren for å be om at høyringsfristen i samband med forslag til nye reglar for bevarings- og kassasjonsreglar vert utsett. Mellom anna sende LLP og Norsk Arkivråd førre månad eit felles brev med førespurnad om dette. Det er ynskjeleg med tid til breie drøftingar og ein solid og seriøs handsamingsprosess av saka.

Fristen er no utsett til 31. desember 2012

LLP ynskjer framleis innspel frå medlemer. Frist for dette vert sett til 15. november 2012.

Innspel kan sendast på e-post til vårt postmottak: postmottak@llp.no

 

Høyringsbrev
Høyringsnotat
Forslag til nytt regelverk 
Høyringsinstansar