Stipend
Stipend

Arkivforbundet lyser ut stipend på 50.000 kroner. Fristen til å søke er 15. april. Både enkeltpersoner og institusjoner kan søke, og formålet med stipendordningen er at dette skal gå til arkivfaglig videreutvikling, studieturer, eller til utarbeiding av faglige artikler og litteratur. Søknad sendes til: post@arkivforbundet.no

Arkivpolitikk
Arkivpolitikk

Vi er en fagpolitisk og landsdekkende interesseorganisasjon  jobber for å fremme bevaring og formidling av kommunale arkiver og privatarkiver, samt heve den faglige kvaliteten på dette arbeidet. I dag er vi den eneste organisasjonen som jobber spesifikt med disse spørsmålene. Vi vil jobbe for å få til et arkivløft.

Arkivdagen
Arkivdagen

Arkivdagen er et samarbeid mellom arkiver i hele Norden og omfatter alle typer av arkivinstitusjoner. Hensikten er å vekke interesse for arkivene som samfunnets minne – både for fortid og framtid. Arkivforbundet og Arkivverket deltar i nettverket for Arkivdagen. Tema for Arkivdagen 2019 er: «gjemt eller glemt» og skal arrangeres i den andre helgen i november, dvs. mellom 8.-10. november.

Arkivforbundet offentliggjør tildeling av stipend 2019

Styret i Arkivforbundet mottok 12 søknader til stipend 2019. Av disse mottar 3 stipend. Følgende som vil motta stipend er (1) Aust-Agder museum og arkiv IKS (2) Finnmark Fylkeskommune (3) Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Brukerforumet ble godt besøkt

Det var like mange deltakere som fulgte brukerforumet gjennom videostreaming som de som deltok under selve møte. Temaene vi tok opp var programvaren Asta, Arkivportalen og brukermedvirkning.

Brukerforum om programvaren Asta

Tirsdag 21. mai arrangerer vi brukerforum om programvaren Asta. Stedet er Bjørvika Konferansesenter fra 10-16. Nå har dere en mulighet til å fremme og prioritere dine behov ovenfor Stiftelsen Asta. Hva mener dere kan forbedres i arkivportalen? Hva med programvaren Asta? Nå har dere muligheten!

KAI-konferansen 2019 event 17/09-2019 - 19/09-2019
location_on Clarion Hotel - Stavanger
message Interkommunalt Arkiv i Rogaland og Stavanger byarkiv arrangerer årets KAI-konferanse fra 17.-19. september.
Dagsseminar om Arkivlovutvalget event 24/09-2019
location_on Oslo
message Vi vil ta opp ulike tema ift. arkivlovutvalget
Konferanse: Documenting social processes and movements event 25/09-2019
location_on Riksarkivet, Wergelandssalen
message Arkivverket inviterer til konferansen Documenting social processes and movements i Oslo den 25. september. Konferansen er et samarbeid mellom Arkivverket og Tidsskriftet arkiv.
share