Stipend
Stipend

Arkivforbundet lyser ut stipend på 75.000 kroner. Fristen til å søke er 1. juni. Tilskuddsordningen er et tilbud til Arkivforbundets medlemsorganisasjoner. Tilskuddsordningen skal gå til studieturer som kan heve arkivfaglig kunnskap og føre til faglig utvikling hos en av Arkivforbundets medlemsorganisasjoner. Søknad sendes til: post@arkivforbundet.no

Arkivpolitikk
Arkivpolitikk

Vi er en fagpolitisk og landsdekkende interesseorganisasjon  jobber for å fremme bevaring og formidling av kommunale arkiver og privatarkiver, samt heve den faglige kvaliteten på dette arbeidet. I dag er vi den eneste organisasjonen som jobber spesifikt med disse spørsmålene. Vi vil jobbe for å få til et arkivløft.

Arkivdagen
Arkivdagen

Arkivdagen er et samarbeid mellom arkiver i hele Norden og omfatter alle typer av arkivinstitusjoner. Hensikten er å vekke interesse for arkivene som samfunnets minne – både for fortid og framtid. Arkivforbundet og Arkivverket deltar i nettverket for Arkivdagen. Tema for Arkivdagen 2020 er: «fritid» og skal arrangeres i den andre helgen i november, dvs. mellom 13.-15. november.

Landsmøte i Arkivforbundet

Arkivforbundet vil avholde landsmøte den 19. mai fra klokken 13-15. Det er satt en frist til 18. mai for å melde inn delegater. Landsmøtepapirene er nå også klare.

Landsmøte vil gjennomføres gjennom Microsoft Teams

Landsmøte vil gjennomføres gjennom Microsoft Teams den 19. mai fra klokken 13:00-15:00. Fristen til å sende forslag til landsmøte er satt til den 14. april. Privatarkivkonferansen er utsatt til 30. november – 1.desember.

Arkivforbundets innspill til museumsmeldingen

Arkivforbundet har 120 medlemmer, og drøyt 40 av disse er museer. Dette er et uttrykk for at mange museer arbeider med arkiv. Om lag 25 prosent av den samlede bestanden av historiske arkiv fra private arkivskapere bevares og forvaltes av museer. For å legge til
rette for forsvarlig forvaltning og utvikling er det derfor viktig at en statlig museumsmelding også formulerer status, utviklingsbehov og politikk for arbeidet med privatarkiv i museene. Vårt fokus i dette innspillet til museumsmeldingen er arkivfaglig.

Privatarkivkonferansen event 30/11-2020 - 01/12-2020
location_on Thon Hotel Storo
message Privatarkivkonferansen 2020.
share