Stipend
Stipend

Arkivforbundet lyser ut stipend på 50.000 kroner. Fristen til å søke er 15. april. Både enkeltpersoner og institusjoner kan søke, og formålet med stipendordningen er at dette skal gå til arkivfaglig videreutvikling, studieturer, eller til utarbeiding av faglige artikler og litteratur. Søknad sendes til: post@arkivforbundet.no

Arkivpolitikk
Arkivpolitikk

Vi er en fagpolitisk og landsdekkende interesseorganisasjon  jobber for å fremme bevaring og formidling av kommunale arkiver og privatarkiver, samt heve den faglige kvaliteten på dette arbeidet. I dag er vi den eneste organisasjonen som jobber spesifikt med disse spørsmålene. Vi vil jobbe for å få til et arkivløft.

Arkivdagen
Arkivdagen

Arkivdagen er et samarbeid mellom arkiver i hele Norden og omfatter alle typer av arkivinstitusjoner. Hensikten er å vekke interesse for arkivene som samfunnets minne – både for fortid og framtid. Arkivforbundet og Arkivverket deltar i nettverket for Arkivdagen. Tema for Arkivdagen 2020 er: «fritid» og skal arrangeres i den andre helgen i november, dvs. mellom 13.-15. november.

Arkivforbundets høringsuttalelse

Arkivforbundet er positiv til at det snart vil komme en ny arkivlov på plass, da gjeldende lov fremstår som utdatert. Vi spilte inn flere momenter til utvalget under deres arbeid med NOU’en, og er glade for at noen av våre innspill ligger inne i forslaget. Det vi oppfatter som særlig positivt, er at virkeområdet utvides ved at det blir arkivplikt også for private virksomheter som utfører tjenester på vegne av det offentlige. Vi er også positive til at en skal dokumentere prosesser som vi mener vil gjøre det lettere å etterleve og forstå loven for de som arbeider med dokumentasjon. Lovutkastet har tatt til seg den digitale tid vi nå lever i og vil kunne benyttes også på fremtidens løsninger. Vi ser også positivt på den styrkede rollen fylkeskommunene får når det gjelder privatarkiv.

Reisebrev fra IASA-konferansen 2019 i Hilversum

The International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA ble dannet for å fremme internasjonalt samarbeid mellom arkiv som ivaretar audiovisuelt arkivmateriale.

Godt besøkt seminar om høring til ny arkivlov

Arkivforbundet sitt seminar om ny arkivlov var godt besøkt både på selve Oslo byarkiv og gjennom direkte filmopptak. Vi har nå gjort tilgjengelig opptaket og de ulike powerpointene som fra innlederne.

Landsmøtet i Arkivforbundet event 19/05-2020
location_on Thon Hotel Storo
message Landsmøtet til Arkivforbundet
Privatarkivkonferansen event 19/05-2020 - 20/05-2020
location_on Thon Hotel Storo
message Privatarkivkonferansen 2020.
KAI-konferansen event 15/09-2020 - 16/09-2020
location_on Vulkan Arena og Scandic Vulkan
message Oslo byarkiv i samarbeid med Arkivforbundet inviterer til KAI-konferansen 2020 for landets kommunearkivinstitusjoner. Ledermøtet arrangeres dagen før.
share